Nowa książka abp. Wielgusa

„Chrześcijaństwo zobowiązuje”

Łukasz Kramek, Michał Kramek

Pod tytułem „Chrześcijaństwo zobowiązuje” ukazała się książka zawierająca homilie i przemówienia abp. Stanisława Wielgusa wygłoszone podczas różnych uroczystości parafialnych w diecezji lubelskiej. Wypowiedzi te dobitnie pokazują, że abp Wielgus jest duszpasterzem odważnym w głoszeniu prawdy i odpowiedzialnym za słowo, kochającym Kościół i Ojczyznę, że nie stroni od trudnych tematów i wypowiada się także w sprawach współczesnej polskiej i ogólnoświatowej rzeczywistości. Jest wybitnym kaznodzieją, który z wielką mocą głosi naukę, idealnie wypełniając wskazania św. Pawła: „Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu” (2 Tm 4, 2). Abp Wielgus przypomina: „Europa, która kiedyś była centrum chrześcijaństwa, staje się coraz dalsza od Boga, niektóre społeczeństwa krajów zachodnich odchodzą od Boga całkowicie. Jeśli chrześcijaństwo wyjdzie z Europy, to Europejczycy pogrzebią swoją szansę na zbawienie”. I dalej stwierdza: „Nasza cywilizacja będzie istnieć tak długo, jak długo ludzie będą szanować wartości wypływające z Krzyża. Tylko ten człowiek, który kłania się Krzyżowi, nie będzie się kłaniał różnym bożkom, żadnym ideologiom, żadnym partiom (...)”.
W całość przedstawionych homilii dobrze wpisuje się wstęp ks. prof. Tadeusza Guza, znakomitego znawcy filozofii. Arcybiskupa nazywa on Apostołem z Ziemi Janowskiej, który „pochyla się nad tak centralnymi tematami Polski, Europy i świata, jak: Bóg i Matka Najświętsza, Kościół i człowiek, małżeństwo i rodzina, naród i rodzina ludzka, państwo i wspólnota międzynarodowa. Przypomina również o fundamentach życia ludzkiego, czyli o Dekalogu i «ważniejszej od wszystkiego miłości», o «czynnej wierze jako skale» i «ponadczasowości świętości jako przyjaźni z Bogiem». «Najważniejszym uniwersytetem dla dziecka – czytamy – są kolana matki i objęcia ojca», tworzące wraz z Kościołem i szkołą «złoty trójkąt» współpracy w procesie chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży”. Książka jest dla wszystkich, niezależnie od wykształcenia, pochodzenia oraz zainteresowań, jest ona swoistym przesłaniem skierowanym do każdego z nas.

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: 882-238-116 lub pod adresem: chrzescijanstwozobowiazuje@wp.pl.

"Niedziela" 41/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl