Kard. Parolin w krajach bałtyckich

Jezus Miłosierny wyszedł na ulice Wilna

KAI

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin udał się 6 maja br. do Wilna. Był osobistym legatem papieskim na Narodowy Kongres Miłosierdzia na Litwie, który stanowił centralne wydarzenie obchodów obecnego Roku Świętego Miłosierdzia na Litwie. Litewski kongres zakończył się 8 maja Mszą św. na placu Katedralnym w Wilnie. W homilii gość z Watykanu polecił też wszystkich wstawiennictwu wielkiej apostołki Bożego Miłosierdzia – św. Faustyny Kowalskiej oraz św. Jana Pawła II oraz przypomniał jego podróż na Litwę sprzed 23 lat. Eucharystię poprzedziła procesja z oryginalnym obrazem Jezusa Miłosiernego, którą watykański sekretarz stanu poprowadził ulicami wileńskiej starówki – spod gmachu parlamentu na placu Niepodległości aż do katedry. Kard. Parolin spotkał się z najwyższymi przedstawicielami litewskich władz i przedstawił raport na temat działalności dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej dotyczącej pokoju. W ramach swojej zagranicznej podróży do krajów bałtyckich sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odwiedził jeszcze Estonię (9-10 maja) i Łotwę (11-13 maja).

„Niedziela” 21/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl