Sakra nuncjusza dla Rwandy

Święcenia biskupie ks. prał. Andrzeja Józwowicza

Artur Stelmasiak

Bez miłości nie byłoby Kościoła ani biskupów, ani kapłanów, ani sprawowanych sakramentów czy też rozważanego Słowa Bożego. Miłość jest podstawą wysiłków ewangelizacyjnych – powiedział kard. Pietro Parolin 27 maja br. w Łowiczu podczas święceń biskupich ks. prał. Andrzeja Józwowicza, którego Ojciec Święty mianował 18 marca br. nuncjuszem apostolskim w Rwandzie, podnosząc jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Lauriaco.

W homilii kard. Parolin podkreślił, że misję i tożsamość biskupa można zrozumieć, wychodząc od miłości Jezusa. – Ta miłość wzbudza powołania do służby kapłańskiej, do życia konsekrowanego czy małżeńskiego – powiedział. Watykański sekretarz stanu zaznaczył, że ważne jest to, by każdy nuncjusz apostolski potrafił utwierdzać innych w wierze oraz był widzialnym znakiem jedności między Kościołami na całym świecie. Jego zdaniem, w ten sposób Kościołom partykularnym nie zabraknie pomocy Kościoła uniwersalnego, a Kościołowi uniwersalnemu – świeżości Kościołów lokalnych. – Chodzi o to, jak stwierdził papież Franciszek w przemówieniu do nuncjuszy apostolskich, by budować Kościół między Kościołami partykularnymi a Kościołem uniwersalnym, między biskupami a biskupem Rzymu – wyjaśnił kard. Parolin. Dodał, że nuncjusz powinien godnie reprezentować Stolicę Apostolską i przekazywać jej stanowisko w istotnych kwestiach, m.in. promując respektowanie prawa do życia, do wolności religijnej, oraz działać na rzecz pokoju, sprawiedliwości społecznej i wrażliwości na ochronę środowiska. W ocenie kard. Parolina nuncjusz powinien doceniać tradycję, geniusz i wrażliwość kraju, w którym się znajduje. – Nuncjusz będzie musiał podjąć szczery dialog z władzami i w swym nastawieniu ma być uważny i życzliwy, wsłuchany w głos wszystkich, tak by ujawnił się jego szacunek i poważanie wobec państwa, do którego został zaproszony – mówił watykański sekretarz stanu. – By sprostać tym trudnym wymaganiom, nuncjusz apostolski powinien przede wszystkim prosić Boga o pomoc w dobrym wypełnianiu swoich obowiązków – zauważył. – Misja, która jest dziś Tobie powierzona, może rozkwitać tylko wtedy, jeśli jest zanurzona w życie modlitwy. Tylko czyniąc się pokornym uczniem Jezusa, będziesz mógł być wiarygodnym nauczycielem w swoich słowach i zbawczych czynach. By wypełniać owocnie swoją posługę, biskup jest wezwany do zjednoczenia z Chrystusem – podkreślił kard. Parolin.

„Niedziela” 23/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl