Europa musi dawać wartości, a nie pustkę

Ks. Cezary Chwilczyński

Konferencja w parlamencie europejskim

W Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja poświęcona wzrostowi radykalizmu religijnego oraz dialogowi między religiami i liderami politycznymi Europy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 3 religii monoteistycznych w Europie: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, którzy z szefem Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem i eurodeputowanymi oraz wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem rozmawiali o wzroście radykalizmu religijnego i formach przeciwdziałania mu poprzez dialog międzyreligijny oparty na fundamentalnym prawie godności każdego człowieka i wolności wyznawania wiary.

Poseł Elmar Brok, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych PE, stwierdził, że we współczesnym świecie religia jest często używana jako pretekst w działaniach fundamentalistów i ekstremistów politycznych. Nie ma pokoju w świecie, jeśli nie będzie pokoju między religiami. Prawosławny metropolita Francji przedstawił statystyki, z których wynika, że 70 proc. Europejczyków żyje w przestrzeni, gdzie dochodzi do naruszania wolności religijnej. Z kolei rabin Rzymu Riccardo Di Segni przypomniał, że Europa to środowisko współistnienia różnych modeli życia i wyznawania różnych religii, a to należy do podstawowych praw, które stanowią fundament naszego kontynentu. Z wielkim zainteresowaniem zostało przyjęte wystąpienie imama Francji Hassena Chalgoumi, który nawoływał, aby chronić większość przed ekstremizmem mniejszości. Dziś trzeba zyskiwać serca młodych ludzi, którzy przeżywają kryzys wartości, którzy w wielu krajach, jako emigranci, nie mają poczucia przynależności państwowej i żyją w egzystencjalnej pustce. Imam zwrócił uwagę, że obecnie 60 proc. tych młodych ludzi w poszukiwaniu autorytetów poprzez internet rekrutuje się w szeregi Państwa Islamskiego. – Europa musi dać tym ludziom wartości, które wypełnią ich pustkę egzystencjalną w konsumpcyjnym świecie – wzywał Hassen Chalgoumi.

– Ci, którzy przychodzą na takie spotkania, to ci, którzy chcą rozmawiać – podsumowuje europoseł Jan Olbrycht. – Stąd nieprzypadkowe są krytyczne uwagi przedstawiciela świata muzułmańskiego w stosunku do innych muzułmanów, którzy są bardzo radykalni. Ta rozmowa była niezwykle otwarta, ciekawa, interesująca i ukazała dobrą wolę rozmowy, dobrą wolę wymiany informacji. I – co najważniejsze – podkreślono rolę różnych religii w funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Przewodniczący PE Martin Schulz ocenił tę konferencję jako jedną z najważniejszych spośród tych, które miały miejsce ostatnio w PE. Według niego, powinna się ona przekształcić w stałą platformę działań parlamentarnych. Dialog międzyreligijny to jeden z priorytetów, które stawia sobie dziś Parlament Europejski, a jego punktem wyjścia jest szacunek dla każdego człowieka i jego godności. Największą zdobyczą cywilizacyjną jest dziś szacunek jako alternatywa pogardy – mówił Schultz. Organizatorem konferencji był Parlament Europejski we współpracy z Komisją Europejską.

„Niedziela” 14/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl