Z Watykanu

Prezydent Niemiec u Papieża
Przybył jako człowiek i chrześcijanin

Benedykt XVI przyjął 6 grudnia br. na prywatnej audiencji w Watykanie prezydenta Niemiec Joachima Gaucka. – Tematem naszej ponadpółgodzinnej rozmowy był kryzys strefy euro oraz rola Niemiec w Europie – powiedział Gauck po spotkaniu z Papieżem.

Były ewangelicki pastor określił spotkanie w Pałacu Apostolskim jako bardzo przyjazne i otwarte. – Byliśmy całkowicie zgodni, iż wobec obecnego kryzysu należy zrobić wszystko, co możliwe, aby zachowana została u ludzi świadomość wartości idei europejskiej – powiedział Gauck. Przed wejściem do prywatnej biblioteki papieskiej prezydent Niemiec powitał Benedykta XVI słowami: – Jestem prezydentem Niemiec, ale przybyłem przede wszystkim jako człowiek i chrześcijanin.

Przed audiencją, zwiedzając Bazylikę św. Piotra, niemiecki polityk modlił się przy grobie bł. Jana Pawła II. Dla byłego bojownika o prawa obywatelskie w NRD te odwiedziny były szczególnym przeżyciem. Jak zaznaczył, imponuje mu opór, jaki Kościół katolicki w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku stawiał komunistycznemu reżimowi.

– Wiecie państwo, jak się stoi przy grobie Jana Pawła II i ma się ten wiek, co ja, oraz pochodzi się ze Wschodu, to przypomina się również, jaką siłę wiara dawała tam uciskanym ludziom, powiedzmy, dawała jeszcze większy potencjał nadziei. Nie jest tak, że ludzie wierzący są automatycznie lepsi, ale może mają większy potencjał nadziei, który rozwijał się w tych czasach ucisku – powiedział prezydent Niemiec.

Audiencja Generalna
Bóg pośród nas

Tajemnica przyjścia Syna Bożego, Jego pragnienie, aby przyciągnąć nas do siebie, abyśmy mogli żyć w pełnej komunii radości i pokoju z Nim oraz zachęta, abyśmy stali się znakiem działania Boga w świecie – to główne tematy papieskiej katechezy podczas audiencji generalnej 5 grudnia br. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Chrystus objawiony człowiekowi we Wcieleniu jest bezinteresownym darem miłości Boga, która nas otacza i przemienia, ale oczekuje też, by człowiek stał się znakiem działania Boga w świecie. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że czas Adwentu przypomina nam o jaśniejącej tajemnicy przyjścia Syna Bożego oraz o wielkim planie upodobania, przez który Jezus pragnie przyciągnąć nas do siebie, abyśmy mogli żyć w pełnej komunii radości i pokoju z Nim. – Niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół – mówił Benedykt XVI za „Dei Verbum”. Ojciec Święty zaprosił wszystkich, aby w czasie Adwentu, pośród trudności, odnowili pewność, że Bóg jest obecny wśród nas.

Siewca wyszedł siać
Benedykt XVI naucza

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Liturgia pierwszej niedzieli Adwentu przypomina zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa. Zachęca do czuwania i do modlitwy, abyśmy byli gotowi do radosnego spotkania z Panem. W tym duchu przeżywajmy adwentowy czas oczekiwania. Niech Bóg wam błogosławi!
Do Polaków podczas modlitwy Anioł Pański, 2 grudnia 2012 r.

Witam polskich pielgrzymów. Drodzy Przyjaciele, Adwent zaprasza nas, byśmy odnowili pewność, że Bóg jest obecny wśród nas: wszedł On w świat, stając się człowiekiem, aby wypełnić swój plan miłości. A my przez naszą wiarę, nadzieję, miłość, możemy być świadkami tej obecności wobec świata. Niech nam w tym towarzyszy Jego błogosławieństwo.
Do Polaków podczas audiencji generalnej, 5 grudnia 2012 r.

Ks. prał. Georg Gänswein
Nowy prefekt Domu Papieskiego

Ojciec Święty mianował swego dotychczasowego sekretarza osobistego ks. prał. Georga Gänsweina prefektem Domu Papieskiego. Jednocześnie wyniósł go do godności arcybiskupa, przydzielając stolicę tytularną Urbisaglia.

Georg Gänswein urodził się 30 lipca 1956 r. w miejscowości Waldshut w Schwarzwaldzie jako najstarsze z pięciorga dzieci. Studiował we Fryburgu Bryzgowijskim i w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1984 r. i należy do prezbiterium archidiecezji we Fryburgu Bryzgowijskim. Początkowo pracował w duszpasterstwie w swojej rodzimej diecezji, a następnie studiował prawo kanoniczne w Monachium. Był też asystentem naukowym w tamtejszym Instytucie Kanonicznym, po czym w 1993 r. otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana. W 1994 r. Gänswein został osobistym referentem arcybiskupa Fryburga i proboszczem katedry.

W 1995 r. rozpoczął pracę w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a w 1996 r. przeszedł do pracy jako referent do spraw niemieckich w Kongregacji Nauki Wiary. Od 2000 r. jest prałatem. Od wyboru Benedykta XVI na Stolicę Piotrową był osobistym sekretarzem papieża. Obok niemieckiego i włoskiego zna także łacinę, francuski, angielski i hiszpański.

Apel Papieża
Kongo czeka na ratunek

Na zakończenie audiencji generalnej 5 grudnia br. Ojciec Święty zaapelował o pojednanie zwaśnionych stron trwającego od 2004 r. konfliktu w prowincji Kiwu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Benedykt XVI powiedział: – Nadal napływają niepokojące wiadomości na temat poważnego kryzysu humanitarnego we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, która od wielu miesięcy jest areną strać zbrojnych i przemocy. Znacznej części ludności brakuje podstawowych środków do życia. Tysiące mieszkańców zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, aby gdzie indziej szukać schronienia. Ponawiam więc apel o dialog i pojednanie oraz proszę wspólnotę międzynarodową, by podjęła starania o spieszenie z pomocą tamtejszej ludności.

"Niedziela" 51/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl