Z Miechowa wołanie o pokój

Agnieszka Dziarmaga

Wezwanie do pokoju na świecie, do zaprzestania wszelkiej dyskryminacji z powodów religijnych, promocja Ziemi Świętej i ponad 800-letniej historii Kustodii Ziemi Świętej, a także historycznego Miechowa – takie było przesłanie II Miechowskich Dni Jerozolimy. Dostojnicy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, damy i kawalerowie zakonu z Polski, Europy i Ameryki, kanonicy miechowscy, pielgrzymi i turyści wspólnie modlili się, poznawali i uczestniczyli w festynach i koncertach zorganizowanych z tej okazji w dniach 15 -16 września br. w Miechowie, nazywanym nie bez powodu „polską Jerozolimą”. Właśnie tutaj, w murach bazyliki, kryje się najstarsza w Europie i najwierniejsza replika jerozolimskiego Grobu Chrystusa. Bożogrobcy – stróżowie Grobu przybyli do Miechowa (województwo małopolskie, diecezja kielecka) 849 lat temu.

Program dwudniowych obchodów łączył część modlitewną, naukową, koncertowo-artystyczną, integracyjną oraz typowo zakonną, poświęconą sprawom bieżącym zakonu.

Komandor Karol Bolesław Szlenkier – zwierzchnik Polski OESSH w rozmowie z „Niedzielą” zaznacza dynamikę rozwoju zakonu w naszym kraju. – W ciągu 16 lat obecności w Polsce zakon rozrósł się od 4 do 240 członków. Rokrocznie świętujemy inwestytury – w tym roku w Lublinie, a najbliższa odbędzie się w Kielcach – stwierdza komandor Szlenkier i podkreśla ideę Miechowskich Dni Jerozolimy: – Chodzi nam o to, aby z Miechowa – miejsca uświęconego bogatą tradycją Rycerzy Grobu Bożego, popłynął w świat czytelny sygnał: nasz sprzeciw wobec prześladowań za wiarę, modlitwa o pokój, łączność z Ojcem Świętym z racji jego wizyty w Libanie – mówi.

Znamienici goście Miechowa

W obchodach Miechowskich Dni Jerozolimy uczestniczyli m.in.: Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie kard. Edwin Frederick O’Brien, kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa OFM, prymas senior kard. Józef Glemp, biskup kielecki Kazimierz Ryczan, biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, bp Piotr Skucha z Sosnowca, bp Jan Zając z Krakowa, ponad 100 członków zakonu – kawalerów i dam w charakterystycznych płaszczach z czerwonym krzyżem jerozolimskim, liczne przedstawicielstwo konfratrów z Anglii i Niemiec ze zwierzchnikiem Anglii i Walii na czele, kanonicy Kapituły Miechowskiej, przedstawiciele rządu, władz państwowych, wojewódzkich i lokalnych. Obecni byli również artyści, grupy rekonstrukcyjne, a także siostry elżbietanki z Jerozolimy, prowadzące Dom Pokoju na Górze Oliwnej.

Przesłanie Wielkiego Mistrza Zakonu i Kustosza Ziemi Świętej

W niedzielę 16 września br. wszystkich wiernych zebranych w bazylice miechowskiej powitał ks. inf. Jerzy Gredka, kustosz sanktuarium Grobu Bożego, prepozyt bazyliki miechowskiej.

Uroczystej Sumie niedzielnej wieńczącej II Miechowskie Dni Jerozolimy przewodniczył Wielki Mistrz Zakonu kard. Edwin Frederick O’Brien, a homilię wygłosił kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa OFM. Nawiązując w homilii do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, o. Pizzaballa stwierdził, że miechowska replika Grobu Bożego od wieków przypomina pielgrzymom miejsce śmierci, ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. Przestrzegł przed traktowaniem krzyża Chrystusa tylko jako symbolu, który nadal na ziemi życia i śmierci Zbawiciela nie jest czczony „w takim stopniu, jak chcielibyśmy”. Zaapelował o codzienną łączność z krzyżem, który przecież oznacza zwycięstwo życia nad śmiercią, o odważne dawanie świadectwa. – Życie w cieniu tego wyjątkowego miejsca – w Miechowie skłania do przyjęcia wszystkiego, co konkretyzuje się w krzyżu – mówił.

Przesłanie dla członków zakonu przekazał Wielki Mistrz OESSH kard. O’Brien. Przypomniał w nim posługę Jana Pawła II i rolę Kościoła w Polsce, „który przetrwał niejeden kryzys i potrafił się obronić”, ale przestrzegał przed ślepym podążaniem za wzorcami kultury amerykańskiej i zachodniej, które prowadzą do „masowej amnezji i zaniku wiary”. Kard. O’Brien podkreślił wagę pielgrzymki Benedykta XVI do Libanu, podczas której Papież stawia ważne pytania chrześcijanom całego świata i wyraża także podziw nad świadectwem i odwagą chrześcijan mieszkających w Ziemi Jezusa. – Radykalny islam zakorzenia się coraz bardziej w tej części świata. Chciałbym prosić polskich katolików, aby dawali dobry przykład wiary i siły – mówił Wielki Mistrz, dziękując zarazem za troskę o „polską Jerozolimę” w Miechowie oraz za pomoc i modlitwę okazywaną Ziemi Świętej.

Specjalnie dla „Niedzieli” Wielki Mistrz kard. O’Brien powiedział: – Przed naszym zakonem stoi ogromne zadanie odrodzenia i wzmocnienia wiary we współczesnej Europie, co będzie m.in. przedmiotem zjazdu Wielkiego Magisterium w listopadzie br. w Rzymie. Mamy nadzieję, że do naszej modlitwy w tej intencji dołączą katolicy z całego świata. Kardynał dodał, że zakon z ogromną uwagą śledzi pielgrzymkę Benedykta XVI do Libanu, bieżące wystąpienia Papieża i medialne komentarze. Wyraził nadzieję, że podróż Ojca Świętego ma szansę poruszyć świat w sprawie troski o pokój w Ziemi Świętej i prześladowań chrześcijan na świecie oraz dyskryminacji za wiarę.

16 września po głównej Mszy św. bożogrobcy pod przewodnictwem kard. O’Briena i komandora Szlenkiera modlili się w kaplicy Grobu Bożego w intencji światowego pokoju, za wszystkie narody Bliskiego Wschodu, za przywódców państw tego regionu oraz m.in. w intencji „zburzenia murów wrogości i podziału” i „poszanowania praw osoby ludzkiej”.

Podczas II Miechowskich Dni Jerozolimy Kapituła Orderu Gloria Polskiego Zwierzchnictwa wyróżniła Orderami Gloria szczególnie zasłużone dla zakonu osoby. Do historycznych aktów należało poświęcenie siedziby Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu, która znajduje się w odrestaurowanym i przystosowanym do tego celu budynku przyklasztornym sąsiadującym z miechowską bazyliką, oraz nadanie godności kustosza siedziby Zwierzchnictwa komandorowi Stanisławowi Osmendzie, miechowianinowi, pełniącemu w zakonie funkcję ceremoniarza świeckiego.

Miechowskie spotkanie to także okazja do integracji członków zakonu rozsianych po całej Polsce, wspólnej modlitwy i refleksji nad misją bożogrobców w Polsce i na świecie. Dama komandor zakonu Danuta Orzechowska z Radomia, cybernetyk, nauczyciel akademicki, obecnie skarbnik zakonu mówi „Niedzieli”: – Moja obecność w strukturach zakonu to dla mnie wciąż tajemnica, bo to Pan Bóg powiedział swoje „tak” wobec mojej osoby. Służę swoją wiedzą, a mając kontakt z młodymi ludźmi, mogę popularyzować idee zakonu i intencje pokoju na świecie oraz dawać świadectwo.

Sesja naukowa oraz słowo bp. Ryczana

Popularyzacji idei pokoju na świecie oraz 800-letniej tradycji Kustodii Ziemi Świętej służyła także zorganizowana 15 września sesja naukowa pt. „Historia Kustodii Ziemi Świętej”, która odbyła się w Domu Kultury w Miechowie. Jej moderatorem był ks. prał. dr Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. – Poprzez wygłoszone konferencje staraliśmy się przybliżyć historię zakonu i obecności bożogrobców w Miechowie, pokazać znaczenie miechowskiej ziemi i wyjątkowość sanktuarium oraz wielowiekową troskę franciszkanów o Ziemię Świętą – mówił ks. Bielecki.

Historię Kustodii Ziemi Świętej przybliżył uczestnikom sesji o. dr Narcyz Klimas, na temat posługi Polskich Braci Mniejszych w służbie Ziemi Świętej mówił o. dr Jerzy Kraj z Centrum Informacji w Jerozolimie, natomiast aktualną sytuację w Kustodii Ziemi Świętej zaprezentował o. Pierbattista Pizzaballa OFM.

Głównym punktem religijnej części obchodów w sobotę 15 września była Msza św. koncelebrowana przez przybyłych dostojników, z homilią bp. Kazimierza Ryczana. Swoje rozważania Biskup Kielecki, także członek Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, poświęcił Matce Bożej Bolesnej i misji zleconej Jej przez ukrzyżowanego Syna. – Bolejąca Matko, z drogi na Kalwarię wyślij Cyrenejczyka do ludzi upadających pod ciężarem krzyża. Oni żyją między nami – mówił bp Ryczan. Zauważył, że z Golgoty Maryja wróciła jako Matka każdego człowieka: „Izraelity, Albańczyka, Amerykanina, Murzyna, Polaka, Niemca, Rosjanina”. Biskup Kielecki zaapelował, aby nie obawiać się radia noszącego Jej imię. – Radio Maryja nie zawiedzie was w życiu, bo głosi chwałę Maryi, bo prowadzi wszystkich na Kalwarię, by mogli zrozumieć Boże zamiary. Nie braknie w Polsce Cyrenejczyków, nie braknie Weronik, jeśli z kalwarii zabierzemy Matkę Bożą do swojego życia – mówił bp Ryczan.

A wokół bazyliki…

Miechowskie Dni Jerozolimy koncentrowały się także wokół bazyliki, gdzie było wyjątkowo gwarnie, radośnie, kolorowo, a nawet… egzotycznie, bo np. występowali młodzi dudziarze z Częstochowy, a za murami klasztoru wyrosła rycerska średniowieczna wioska. Scena na rynku tętniła tańcami i pokazami, wręczano tam także nagrody młodzieży, która zwycięsko wyszła z konkursów nt. Ziemi Świętej. Kramy na rynku kusiły m.in. balsamem kapucyńskim, zupą z soczewicy oraz smakowitymi miodami.

Po raz pierwszy w Miechowie gościły siostry elżbietanki z Jerozolimy, prowadzące kwestę na rzecz Domu Pokoju na Górze Oliwnej, gdzie obecnie pod ich opieką przebywa 26 dzieci w wieku od 3 do 18 lat, w tym mieszkańcy Afryki i Palestyńczycy. Stoisko sióstr było oblegane, a one same mają nadzieję na stały kontakt z Miechowem.

Program wieczorny na zakończenie Dni uświetnili m.in.: zespół „Donegal” z muzyką celtycką, aktor Andrzej Seweryn i jego recital w bazylice Grobu Bożego oraz Maja Sikorowska z zespołem „Kroke” na rynku miechowskim.

Organizatorem Miechowskich Dni Jerozolimy były: Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Komisariat Ziemi Świętej Zakonu Franciszkanów oraz parafia miechowska i władze samorządowe miasta Miechowa.

"Niedziela" 40/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl