Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej zagrożony

Ratujmy Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie!

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk 10 lipca 2012 r. wszczął procedurę odwołania Małgorzaty Nowak ze stanowiska dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater”. Ponadto władze miasta chcą przeprowadzić reorganizację Ośrodka i przekazać Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” pod kuratelę Filharmonii Częstochowskiej.

Z dużym niepokojem do planów władz miasta Częstochowy odniósł się o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry. „W moim odczuciu, projektowana przez władze miejskie Częstochowy reorganizacja funkcjonowania OPK «Gaude Mater» jest narażeniem wypracowanej dotychczas formuły działalności na poważną destabilizację, która może doprowadzić do zniszczenia całego dorobku i zablokowania dalszej owocnej pracy zasłużonej instytucji” – napisał w oświadczeniu o. Majewski. Przeor Jasnej Góry wskazuje na rolę, jaką od wielu lat OPK „Gaude Mater” odgrywał i odgrywa w kształtowaniu kultury miasta. „Imponujący jest zwłaszcza dorobek tej szacownej instytucji, jeśli chodzi o organizację kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej «Gaude Mater», podczas których mieszkańcy miasta i liczni goście uczestniczyli w koncertach z udziałem najwybitniejszych artystów współczesnych. Festiwal «Gaude Mater» przyniósł Częstochowie opinię jednego z najważniejszych ośrodków życia kulturalnego w Polsce” – czytamy w oświadczeniu przeora Jasnej Góry.

Zdaniem o. Majewskiego, inicjatywy Ośrodka „Gaude Mater” gwarantują miastu, jego mieszkańcom i pielgrzymom udział w wydarzeniach, „które określić można słusznie mianem kultury wysokiej”. „Dotychczasowe osiągnięcia Ośrodka to niewątpliwie zasługa znakomitego zespołu jego pracowników pod kierunkiem pani dyrektor Małgorzaty Nowak, zespołu, który wypracował profesjonalną formułę działalności, także w sferze menedżerskiej” – podkreśla o. Majewski.

Przeor Jasnej Góry przypomina również doskonałą współpracę Jasnej Góry z OPK „Gaude Mater”, która realizowana była „w poczuciu troski o wspólne dobro społeczności Częstochowy”, i zaapelował do władz miasta Częstochowy „o rozwagę i umożliwienie wspomnianemu Ośrodkowi «Gaude Mater» dalszej działalności ku pożytkowi naszego miasta”.

Decyzja władz miasta Częstochowy spotkała się ze stanowiskiem krytycznym ludzi kultury i Kościoła, m.in. o. Nikodema Kilnara OSPPE, krajowego duszpasterza Muzyków Kościelnych przy KEP, prezesa Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz członka Rady Programowej Festiwalu „Gaude Mater”. W liście skierowanym do prezydenta Częstochowy podkreślił, że Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, kierowany przez Małgorzatę Nowak, „stał się dziś w Polsce wzorem nowoczesnej, europejskiej pracy menedżerskiej. Jest jedną z najlepiej zarządzanych i postrzeganych w Polsce samorządowych instytucji kultury – rozpoznawalną marką”. O. Kilnar zastanawia się również, „komu zależy na zniszczeniu tego, co dobrze funkcjonuje i tworzy ramy organizacyjne życia kulturalnego na terenie naszego miasta przez cały rok? W Częstochowie jest jeszcze tyle do zrobienia, komu więc zależy na rujnowaniu dorobku tak zasłużonej instytucji, jaką jest Ośrodek Promocji Kultury «Gaude Mater»?” – pyta o. Kilnar. Jego zdaniem, przeniesienie Ośrodka do Filharmonii oznacza w praktyce jego likwidację.

(ks. mf)


Redakcja „Niedzieli” została powiadomiona, że już w 2011 r. Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta zajęła stanowisko, w którym sprzeciwiła się przeniesieniu Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” oraz Festiwalu do Filharmonii Częstochowskiej. Korespondencję, podpisaną przez przewodniczącego Komisji Marcina Marandę, wysłano do prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka 20 września 2011 r.

Tuż przed oddaniem numeru do druku otrzymaliśmy kopię pisma, jakie do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka skierował Jan Łukaszewski, członek Rady Artystyczno-Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Wyraził on swoje oburzenie faktem, że zamierza się odwołać ze stanowiska dyrektora Ośrodka – Małgorzatę Nowak – „jednego z najlepszych menedżerów kultury w Polsce”.

„Niedziela” nadal otrzymuje do wiadomości pisma w obronie OPK „Gaude Mater”, kierowane do kancelarii Prezydenta Miasta Częstochowy.

Redakcja

"Niedziela" 30/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl