List otwarty w obronie „Barabasza”

Szanowna Redakcjo!

Walczymy jak Dawid z Goliatem z potężną machiną środowiska „Gazety Wyborczej”, która w wydaniu kieleckim przypuściła po raz kolejny ostry atak na legendarnego dowódcę partyzanckiego oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”, działającego w Górach Świętokrzyskich podczas II wojny światowej – płk. Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz.

W artykułach ukazujących się ostatnio niemal codziennie w tejże gazecie zarzuca się jemu i jego żołnierzom mordowanie ludności żydowskiej z powodów wyłącznie antysemickich. Jako „naukowe dowody” wykorzystywany jest artykuł z rocznika „Zagłada Żydów”, w którym autorki oskarżają AK-owców i dowódcę oddziału na podstawie ubeckich protokołów przesłuchań i akt procesu stalinowskiego, w wyniku którego „Barabasz” był skazany na długoletnie więzienie, przedtem wielokrotną karę śmierci. Co może dziwić, dla autorek cytowanego artykułu jest to cenne źródło wiarygodnej informacji historycznej. Nie jest istotne, że „Barabasz” został dwukrotnie zrehabilitowany, a stalinowski proces unieważniony.

Środowisko „GW” wykorzystuje dla uwiarygodnienia swoich rewelacji 90-letniego żołnierza oddziału „Barabasza” p. Henryka Pawelca, który po powrocie z emigracji w 1992 r., na której spędził 47 lat, odczekał trzy lata od śmierci swojego dowódcy w 1995 r. i wtedy dopiero przypuścił na niego pierwszy atak, relacjonując rzekome przypadki mordów na Żydach z powodów antysemickich. Spotkał się wówczas z zasłużoną reakcją środowisk kombatanckich. Doczekawszy do śmierci ostatniego na Kielecczyźnie partyzanta „Wybranieckich” (maj 2011), już w lipcu 2011 r. p. Pawelec dał wywiad do „Tygodnika Powszechnego”, nazywając swojego dowódcę zbrodniarzem (oczywiście, na niewinnej ludności żydowskiej).

Odpowiedzią na to haniebne i podłe oszczerstwo był proces Pawelca przed Sądem Koleżeńskim o wykluczenie z szeregów AK (wyrok wykluczający sąd wydał 7 lutego 2012 r.) oraz raport IPN, o który wystąpiła rodzina Sołtysiaka. Po jego uzyskaniu, niebawem, Pawelec będzie miał proces przed sądem.

Skutkiem braku dekomunizacji – kolejna historia, która oburza, i takich jest, niestety, wiele. Po co nam bohaterowie, patrioci, legendy wzmacniające poczucie dumy narodowej? „GW” przypuściła atak – jeszcze przed wyrokami sądowymi i opublikowaniem raportu IPN – wykorzystując starą zasadę trafiania do opinii publicznej, zanim prawda po raz kolejny będzie potwierdzona.

Dowódca Marian Sołtysiak i jego oddział „Wybranieccy” są niekwestionowaną legendą Gór Świętokrzyskich z czasów II wojny światowej i do dziś cieszą się szacunkiem mieszkańców województwa.

Bardzo proszę o pomoc w nagłaśnianiu tej historii, jednej z wielu w PRL i, niestety, również dzisiaj.

Z wyrazami szacunku –

Małgorzata Sołtysiak, bratanica „Barabasza”, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Kielcach

"Niedziela" 10/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl