Stanowisko Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w sprawie strajku w szkołach polskich na Litwie

Longin Komołowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Strajk szkolny na Litwie to wyraz poważnego, realnego zaniepokojenia uczniów i rodziców o przyszłość polskiej oświaty na Litwie, o przyszłość polskiego języka w litewskim systemie nauczania, wreszcie o przyszłość polskiej mniejszości w tym kraju. Systematyczne obniżanie rangi nauczania języka polskiego i ograniczanie liczby szkół polskich świadczy o tym, że obawy te nie są bezpodstawne. Dotychczasowe doświadczenie uczy, że polityka władz litewskich wobec polskiej mniejszości jest konsekwentnie niechętna i mimo zapewnień i ponawianych obietnic prowadzi do ograniczania praw wcześniej przez Polaków na Litwie nabytych.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, stojąc na stanowisku, że niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w wewnętrzne sprawy innego kraju, przyjmuje jednocześnie, że, w świetle przyjętych przez kraje Unii Europejskiej zasad, niewłaściwe są wszelkie posunięcia władz, które pogarszają sytuację polskiej mniejszości, a za takie niewątpliwie uznać należy faworyzowanie szkół litewskojęzycznych kosztem szkół mniejszości narodowych.
„Wspólnota Polska” we współpracy z Senatem RP od lat wspiera polską oświatę na Litwie, remontuje i buduje szkoły, rozwija informatyzację i realizuje wiele programów skierowanych do uczniów i nauczycieli. Naszym zdaniem, obecna sytuacja na Litwie wymaga, aby pomoc ta, realizowana za pośrednictwem organizacji pozarządowych, została znacznie zwiększona. Tylko takie działania mogą zrównoważyć posunięcia władz litewskich, zmierzające do obniżenia społecznej rangi nauczania w języku polskim.
Niezależnie od tego, jaka koncepcja pomocy zostanie przyjęta, nie powinniśmy pozwolić na sytuację, w której Polacy na Litwie poczują się przez Polskę opuszczeni.

"Niedziela" 38/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl