Bp Wojciech Polak – nowym Sekretarzem Generalnym KEP

W Przemyślu odbyło się w dniach 14-16 października br. 356. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, związane z 33. rocznicą wyboru Jana Pawła II i obchodami jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika. Podczas obrad Episkopat Polski powołał Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w ramach Komisji KEP ds. Duszpasterstwa. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich. W programie zebrania plenarnego biskupów znalazło się zagadnienie ujednolicenia zarządzania dobrami materialnymi Kościoła. Podjęto również dyskusję dotyczącą deklaracji Kościołów w sprawie małżeństw mieszanych. Zebranie plenarne zakończyło się 16 października Mszą św. w katedrze przemyskiej, pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika.
Podczas spotkania w Przemyślu biskupi wybrali nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Został nim 47-letni biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciech Polak, ostatnio pełniący funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. W ramach Episkopatu Polski bp Polak jest członkiem Komisji Charytatywnej i Komisji Duchowieństwa oraz członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Przewodniczył m.in. pracom nad wprowadzeniem okresu propedeutycznego w wyższych seminariach duchownych w Polsce. Bp Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 1964 r. w Inowrocławiu. Studia filozoficzno-teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył uzyskaniem w 1988 r. stopnia magistra w zakresie teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1989-1991 był wikariuszem w parafii farnej w Bydgoszczy i sekretarzem rezydującego tam gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego Jana Nowaka, wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszczy.
Studiował teologię moralną w Akademii Alfonsjańskiej, czyli Wyższym Instytucie Teologii Moralnej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie odbył studia licencjackie, a następnie obronił pracę doktorską na temat eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła. Po powrocie do Polski rozpoczął w 1995 r. wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, jednocześnie pełniąc tam funkcję prefekta, a od 1 sierpnia 1999 r. do 2003 r. – rektora. Jan Paweł II mianował go 8 kwietnia 2003 r. biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę biskupią przyjął 4 maja 2003 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego. Był wówczas najmłodszym biskupem na świecie. Jego dewizą biskupią są słowa: „Dominum Iesum” (Jezus jest Panem). Bp Polak pełni funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań i przewodniczy Europejskiemu Centrum Powołań – European Vocation Service (EVS).
Od dwóch lat jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

(BP KEP)

"Niedziela" 44/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl