Razem przy ołtarzu i mikrofonie

Anna Wyszyńska

W 2011 r. zbiegły się rocznice ważne dla redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”: 85-lecie istnienia oraz 30-lecie reaktywowania pisma po 28-letniej przerwie, spowodowanej sankcjami rządów komunistycznych. Na zakończenie uroczystości jubileuszowych, 26 września w kościele rektorackim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie odbyło się spotkanie „Niedzieli”, Radia Maryja i Telewizji Trwam z wiernymi odbiorcami katolickich mediów. Redaktor naczelny „Niedzieli” – ks. inf. Ireneusz Skubiś był gospodarzem tego spotkania, którego bogaty program obejmował modlitwę, dyskusję o „Niedzieli” i sytuacji mediów katolickich w Polsce, a także przekaz artystyczny. Wśród gości był m.in. dr Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Wikary dla proboszcza

Spotkanie rozpoczął ks. dr Jacek Molka, który przypomniał, że „Niedzielę” założył 85 lat temu biskup częstochowski Teodor Kubina, a jej pierwszym redaktorem naczelnym był ks. Wojciech Mondry. Po modlitwie „Anioł Pański”, którą prowadził ks. Mariusz Frukacz, głos zabrał ks. inf. Ireneusz Skubiś, przypominając, że „Niedzieli” od początku przypisana była rola służebna. Zgodnie z zaleceniami bp. Teodora Kubiny, miała ona być „wikarym dla proboszcza i sufraganem dla biskupa”. Pomocnicza rola dla Kościoła, którą „Niedziela” pełniła przez te lata, jest nadal bardzo ważna.
W roku jubileuszu warto przypomnieć, że ks. inf. Ireneusz Skubiś brał udział w staraniach o reaktywowanie pisma i kieruje nim nieprzerwanie od 30 lat. Redakcja „Niedzieli” rozpoczynała pracę w dwóch pokoikach, dysponując jedną maszyną do pisania. Pismo zostało reaktywowane w okresie entuzjazmu związanego z powstaniem „Solidarności”, ale już w pierwszym numerze zostały odnotowane dwa tragiczne wydarzenia: zamach na Jana Pawła II oraz śmierć prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Przez blisko 10 lat – do czasu likwidacji cenzury, redakcja systematycznie zmagała się z ingerencjami w treść pisma. Świadectwem ogromnego zapotrzebowania czytelników na słowo katolickie jest fakt, że cały nakład rozchodził się wówczas niemal bez zwrotów.

Na drogach Bożych

Ks. inf. Ireneusz Skubiś przewodniczył Eucharystii w intencji Czytelników „Niedzieli”. Wygłosił również homilię, którą poświęcił sytuacji Kościoła i mediów katolickich we współczesnym świecie. Nawiązał do niedawno zakończonej pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Niemiec, gdzie młodzież na spotkaniu we Fryburgu pokazała transparent z napisem: „Autostrada do nieba B 16”. Oznacza to, że Benedykt XVI wytycza Niemcom drogę do nieba. – To przedziwne – mówił ks. inf. Skubiś – że 40 tys. młodzieży niemieckiej wiwatuje na cześć Benedykta XVI. Ci ludzie, często pomawiani, że są ateistami, że są bardzo krytyczni wobec Kościoła, bardzo serdecznie odnoszą się do Ojca Świętego. Bo Kościół na świecie jest elementem kluczowym dla historii świata. Kościół wyznacza ludzkości drogę, tę, którą młodzi Niemcy nazwali autostradą do nieba.
Dalej Redaktor Naczelny „Niedzieli” mówił: – Chrystus jest obecny w Kościele i przez Kościół na całym globie. Dlatego Kościół jest atakowany, prześladowany, pomawiany, niszczony na wszelkie sposoby. Te ataki to jak gardziel przeklętego smoka, który rzyga wodą przeciwko Chrystusowi i przeciwko Kościołowi. Widzimy to także w naszej ojczyźnie. Tę szatańską gardziel widać w telewizji, w radiu i w innych środkach przekazu. I widzi się wszystko to, co złe w Kościele. Ktoś kiedyś powiedział: „Patrz, na Słońcu są plamy”. Ale mądrzejszy odpowiedział: „To prawda, ale Słońce świeci i bez tego Słońca nie ma życia, nie ma niczego”.
Kaznodzieja podkreślił, że chociaż takie plamy mogą się zdarzyć także w działalności Kościoła, to właśnie Kościół ukazuje ludziom drogi Boże. Tymczasem przewrotny świat dopuszcza i promuje to, co jest przeciwne naturze: związki homoseksualne, zabijanie nienarodzonych, eutanazję. Za kulisami tych działań często znajduje się chęć zysku.
Trzeba pamiętać, że Kościół stoi na straży wartości podstawowych, wyznaczonych przez Dekalog, który jest Bożym prawem i nie podlega głosowaniu. – Nie głosuje się: zabijać czy nie zabijać, kraść czy nie kraść, kłamać czy nie kłamać. Dekalog, którego uczy Kościół, jest. Tego Dekalogu uczył Chrystus, ten Dekalog jest zapisany w Piśmie Świętym. I choć nawet profesor uniwersytetu ma chęć potargać Biblię, to trzeba wiedzieć, że Biblia to jest świętość, to jest droga do nieba – podkreślił Redaktor Naczelny „Niedzieli”.

Budujmy media katolickie

W rozmywaniu świadomości odbiorców swój niedobry udział mają media komercyjne, które pod hasłami „wolności” i pozorami „tolerancji” zacierają poczucie wartości fundamentalnych. Ks. Skubiś zwrócił się do słuchaczy z apelem: – My, drodzy katolicy, musimy mieć świadomość, że trzeba budować media katolickie. Nie można przechodzić obojętnie, trzeba zrobić wszystko, aby ludzie czytali katolicką prasę, aby z katolickiej gazety uczyli się rozumienia rzeczywistości, aby poznawali katolicką naukę społeczną. Podkreślił, że funkcję ewangelizacyjną spełnia nie tylko sam tygodnik „Niedziela”, ale również książki wydawane w serii Biblioteka „Niedzieli”, strona internetowa redakcji, „niedzielne” studia telewizyjne i radiowe. – Wszędzie rysujemy drogi Boże, drogi przepiękne, które przecież nikomu nie przeszkadzają – podkreślił Redaktor Naczelny „Niedzieli”.
Z okazji jubileuszu zwrócił się z podziękowaniami do wszystkich, którzy w ciągu tych lat znaleźli się na drodze „Niedzieli”, którzy wciąż są dla niej oparciem.
– Jesteśmy wdzięczni „Niedzieli”, że jest tak bliska Jasnej Górze, że ogłosiła Matkę Bożą swoją patronką, że kształtuje nasze sumienia biało-czerwone – powiedział o. Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu Paulinów. Życzył także, aby to dzieło owocowało duchem Ewangelii i ewangelicznej mądrości, która jest nam bardzo potrzebna.
Ze słowami podziękowania do ks. inf. Skubisia zwrócił się także o. Tadeusz Rydzyk. – Dziękujemy za kazania, za jasność mówienia, za odważne głoszenie prawdy. Podkreślił, że Radio Maryja i Telewizja Trwam od początku istnienia spotykają się z ogromną życzliwością Szefa „Niedzieli”. Na zakończenie Mszy św. o. Tadeusz Rydzyk odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej.

Bogactwo słowa

Modlitewną część spotkania stanowiły także Różaniec, prowadzony przez pracowników „Niedzieli” i słuchaczy Radia Maryja, oraz modlitwa Apelu Jasnogórskiego, którą animował o. Kamil Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra. W rozważaniach apelowych ks. inf. Skubiś powiedział: – Nie da się żyć bez Pisma Świętego, bez modlitwy, bez Różańca. Nie da się żyć bez spojrzenia na święte obrazy, bez Eucharystii, bez ołtarza i bez konfesjonału. Podkreślił, że „Niedziela” jako pismo katolickie niesie ze sobą wszystkie te wartości, a także cały świat życia społecznego, świat wartości moralnych. – Nie ma u nas miejsca na głupotę, na cynizm i na kłamstwo. Niestety, kłamstwo rodzi się na naszych oczach. Widzimy je w różnych mediach. Jaki to ból, że polska telewizja publiczna przyjmuje do pracy satanistę, dając mu bardzo dobre wynagrodzenie płynące z kieszeni polskich katolików. Jaki to ból, że ludzie, którzy pracowali w katolickich pismach, dzisiaj zachowują się tak, jakby zapomnieli o tym, że tam pracowali.
Spotkanie ubogacili śpiewem i poezją uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego im. św. Królowej Jadwigi w Częstochowie. W program „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, który został przygotowany pod kierunkiem aktora Mariana Florka, włączono fragmenty zarejestrowanej przez Studio Telewizyjne „Niedzieli” wypowiedzi Arturo Mariego. Papieski fotograf podkreślił, że Jan Paweł II nie tylko znał, ale cenił i co tydzień czytał „Niedzielę”.

Rozmowy niedokończone

Ostatnia część spotkania odbyła się w studiu radiowym „Niedzieli”, skąd o. Waldemar Gonczaruk CSsR prowadził „Rozmowy niedokończone” – codzienną audycję Radia Maryja. Temat wieczornej rozmowy brzmiał: „«Niedziela» w służbie Bogu i Ojczyźnie w 30-lecie od powrotu”.W audycji uczestniczyli: ks. inf. Ireneusz Skubiś, red. Lidia Dudkiewicz – zastępca redaktora naczelnego, ks. kan. Mariusz Frukacz, o. Jan Maria Sochocki OFMCap, poseł Jadwiga Wiśniewska oraz senator Czesław Ryszka. Dwie osoby z tego grona – ks. inf. Ireneusz Skubiś oraz red. Lidia Dudkiewicz, które są w zespole odrodzonej „Niedzieli” od początku – przekazały wiele interesujących faktów historycznych i osobistych wspomnień. – „Niedziela” wrosła w moją świadomość w takim samym stopniu, jak w moją świadomość ludzką i kapłańską wrósł Kościół – powiedział ks. Skubiś. – Mamy 30 lat i chcemy ciągnąć tę pracę dalej. Ks. Karol Wojtyła używał określenia „zakorzenienie”. „Niedziela” także jest zakorzeniona w polskiej duszy i świadomości. Ciekawym wątkiem, zwłaszcza dla słuchaczy, którzy nie znają realiów pracy redakcyjnej w czasach komunistycznych, było przypomnienie, że w 1981 r. „Niedziela” musiała otrzymać zezwolenie na wydawanie pisma. W zezwoleniu były ściśle określone warunki: objętość tygodnika i ilość przyznanego papieru, drukarnia, w której należało pismo drukować, urząd cenzury, który każdy numer dopuszczał do druku, sposób kolportażu. We wspomnienia i dyskusję włączali się telefonicznie słuchacze i osoby na różny sposób związane z „Niedzielą” – o. Jerzy Tomziński OSPPE z Jasnej Góry – były generał Zakonu Paulinów i wieloletni współpracownik „Niedzieli”, kard. Stanisław Nagy SCJ z Krakowa oraz bp Wacław Depo z Zamościa.

"Niedziela" 41/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl