Modlitwa za Ojczyznę – głos z Jasnej Góry

W odpowiedzi na prośbę Księży Biskupów diecezjalnych z dnia 25 sierpnia 2011 r., aby nowa inicjatywa modlitewna podejmowana przez wiernych Kościoła katolickiego w Polsce w ramach tzw. Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę była poddana pod duchową opiekę Ojców Paulinów z Jasnej Góry, którzy prowadzą już – potwierdzone przez Jana Pawła II – Dzieło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, 25 września 2011 r. na Jasnej Górze odbyło się kolejne modlitewne spotkanie członków Krucjaty, połączone ze spotkaniem organizacyjnym u Ojców Paulinów. W ramach tego spotkania potwierdzono oraz ustalono, co następuje:
1. Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem duchowym wiernych, którzy „z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów naszego Narodu”. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując się do codziennego rozważania i odmawiania w tych intencjach przynajmniej jednej z tajemnic Różańca Świętego, z nadzieją, że jeśli tę modlitwę podejmie co najmniej 10 proc. Narodu, wtedy pozyskamy głębszą duchową moc do właściwego poprowadzenia spraw naszej Ojczyzny – Polski.
2. Modlitwę tę publicznie ogłoszono po raz pierwszy w połowie czerwca tego roku. Miesiąc później, 14 lipca, pierwsi zaangażowani w tę modlitwę, zarówno świeccy, jak i duchowni, spotkali się za zgodą Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Uczestnikiem tego spotkania był m.in. Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Spotkanie ukazało szczerość intencji uczestników oraz ich autentyczną troskę i duchowe zaangażowanie w sprawy Ojczyzny.
3. Na gorącą i pełną nadziei prośbę osób świeckich, które jako pierwsze podjęły tę modlitwę, a spotkały się z zainteresowaniem i zaangażowaniem wzrastającej liczby kolejnych osób, także Księża Biskupi diecezjalni w czasie swojej Konferencji na Jasnej Górze, 25 sierpnia br., odnieśli się do tej inicjatywy, przekazując duchową opiekę nad Dziełem w ręce Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
4. Zgłoszenia listowne o przystąpieniu do Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, indywidualne oraz grupowe, można – podobnie jak dotychczas – wysyłać pod adresem: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Sekretariat, skr. poczt. nr 6, 96-515 Teresin. Korespondencja jest odbierana przez osoby upoważnione przez Ojców Paulinów. Dane z tej korespondencji będą przekazywane regularnie na Jasną Górę. Można też wysyłać zgłoszenia bezpośrednio na Jasną Górę, z dopiskiem: „Krucjata Różańcowa za Ojczyznę”.
5. 24 września br. zgłoszonych było już 11 342 uczestników Krucjaty.
Ojcowie Paulini z Jasnej Góry, podejmując głos Księży Biskupów, gorąco zachęcają wszystkich wiernych do włączenia się w tę wielką Modlitwę Różańcową za Ojczyznę, a uczestników tego Dzieła wspierają swoją modlitwą u tronu Jasnogórskiej Królowej Polski.

Ojcowie Paulini Jasna Góra, 25 września 2011.

"Niedziela" 40/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl