Edytorial

Obronić świętą niedzielę

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Stanowcze działanie Episkopatu Polski, który zaangażował się w inicjatywę Solidarności, by ograniczyć handel w niedzielę, potrzebuje naszego wsparcia. Konkretnie – musimy zebrać 100 tys. podpisów. W Polsce byliśmy już świadkami zamachu na niedzielę. W stosunkowo niedalekiej przeszłości komuniści próbowali wprowadzić na Śląsku czterobrygadowy system pracy. Skutkiem tego w praktyce byłoby wymazanie z kalendarza niedzieli. W czasach komunistycznych śląscy biskupi, z bp. Herbertem Bednorzem na czele, podczas stanowych pielgrzymek w Piekarach Śląskich głośno upominali się o poszanowanie dnia Pańskiego. Hasło „Niedziela Boża i nasza”, tak zdecydowanie wtedy wykrzykiwane, upowszechniło się dzisiaj i niejako wraca z większą siłą. O poparcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ograniczenie handlu w niedzielę w tych dniach zaapelowali dodatkowo w specjalnym komunikacie biskupi metropolii górnośląskiej i archidiecezji katowickiej, na czele z abp. Wiktorem Skworcem, przewodniczącym Komisji Duszpasterstwa KEP. „Powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu nowoczesnych krajach Europy” – piszą w komunikacie. Podkreślają, że inicjatywa ustawodawcza bierze w obronę ok. 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedzielę oraz w dni świąteczne.

Przeżywaniu, świętowaniu niedzieli i jej roli jako pierwszego dnia tygodnia św. Jan Paweł II poświęcił specjalny list apostolski „Dies Domini” w 1998 r. Czytamy w nim: „Odpoczynek niedzielny pozwala sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia: rzeczy materialne, o które tak bardzo zabiegamy, ustępują miejsca wartościom duchowym; osoby, wśród których żyjemy, odzyskują prawdziwe oblicze, gdy się z nimi spotykamy i nawiązujemy spokojną rozmowę”. To już Papież Polak wskazywał, że prawodawstwo cywilne musi brać pod uwagę obowiązek świętowania niedzieli. Nie tylko katolikom czy w ogóle ludziom wierzącym powinno zależeć na wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę. O poszanowanie świątecznego charakteru tego dnia zaapelował bardzo wyraźnie w 2014 r. papież Franciszek na spotkaniu z przedstawicielami świata pracy i przedsiębiorcami na uniwersytecie w Campobasso we Włoszech. Stwierdził, że nasze czasy domagają się nawrócenia na taki rozwój, który potrafiłby respektować rzeczywistość stworzoną, a kwestia pracy w niedzielę dotyczy nie tylko wierzących, ale wszystkich, jako decyzja etyczna.

Znaczenie działań na rzecz niedzieli wolnej od handlu wzmacniają wyniki badań naukowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Harvarda. Okazuje się, że chodzenie do kościoła wydłuża życie, aż o 33 proc. zmniejsza ryzyko zgonu. Stąd w „Niedzieli” pojawia się tytuł: „Msza św. chroni przed śmiercią”. Trzeba to wszystko koniecznie zauważyć w kontekście obecnych obywatelskich działań w Polsce na rzecz przywrócenia świętego charakteru niedzieli, która jest przecież Boża i nasza. Dlatego wewnątrz numeru drukujemy wzór listy do zbierania podpisów w obronie świętej niedzieli (do pobrania na: www.niedziela.pl). Niech znajdzie się ona w każdej parafii i w każdym miejscu, gdzie Polacy mogą złożyć podpis pod obywatelskim projektem w sprawie wolnej od handlu niedzieli.

„Niedziela” 26/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl