Edytorial

Nasze narodowe DNA

Lidia Dudkiewicz, Redaktor Naczelna „Niedzieli”

Wielkie rzeczy działy się ostatnio w Polsce: 3 maja 2016 r. na Jasnej Górze, gdzie biskupi na nowo zawierzyli Naród Matce Bożej, i 8 maja 2016 r. w Krakowie na Skałce, dokąd w procesji z Wawelu dotarli w relikwiach święci z krakowskich ołtarzy, których losami historia Polski jest pisana. Jasna Góra to ołtarz i konfesjonał Narodu, tutaj najpełniej wyraża się polska, słowiańska, na wskroś maryjna dusza. Możemy powiedzieć, że maryjność to nasze narodowe DNA. Drogę do Jasnej Góry wydeptywali nam wielcy Polacy, na czele ze św. Janem Pawłem II oraz sługą Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim. Kroczyli oni również królewskim traktem na Skałkę, gdzie w sposób szczególny obecna jest Polska, przede wszystkim przez ślady krwi św. Stanisława, który poniósł śmierć z ręki króla, bo bronił moralnego oblicza władzy państwowej. Abp Wojciech Polak 8 maja br. na Skałce w Krakowie przywołał słowa z poematu „Stanisław”, w którym Karol Wojtyła wskazał na swojego wielkiego poprzednika na stolicy biskupów krakowskich – „na człowieka, w którym ta ziemia ujrzała, że jest związana z niebem”, i podkreślił, że właśnie przez sakrament chrztu „jesteśmy związani z niebem”. Gdy słuchaliśmy tych słów na krakowskiej Skałce, wzrok wielu z nas spoczął na obecnej tam premier Beacie Szydło, która dzień wcześniej uczestniczyła w święceniach diakonatu swojego syna. W kategoriach szczególnej łaski i znaku z nieba można odczytać fakt, że premier polskiego rządu jest matką syna, który przygotowuje się do kapłaństwa.

Gdy mówimy o naszym narodowym DNA, przypomnijmy słowa prezydenta Andrzeja Dudy wypowiedziane 15 kwietnia 2016 r. przed Zgromadzeniem Narodowym w Poznaniu. Wskazał na wyjątkową rolę Jasnej Góry. Zauważył, że w roku 1050-lecia Chrztu Polski cywilizacyjny krąg chrześcijański wyznaczają nie tylko Ateny, Rzym i Jerozolima, ale też ośrodki takie jak m.in.: Gniezno, Poznań, Częstochowa. Prezydent RP odniósł się do jasnogórskiego zakorzenienia Polski, wskazując, że pieśń „Bogurodzica”, uważana za pierwszy nasz hymn narodowy, każdego dnia rozbrzmiewa przed Ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej. Ta wypowiedź to kolejny sygnał, że Prezydent RP dobrze wie, co się dzieje na Jasnej Górze.

W nowym Akcie Zawierzenia Matce Bożej, który złożyliśmy 3 maja 2016 r., wyrażona jest wdzięczność „za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego”. Przez Chrzest Polski w 966 r. nasz Naród został zakorzeniony w Chrystusie. A przecież Europa również została zakorzeniona w Chrystusie i ma wspaniałych założycieli. To przede wszystkim Robert Schuman – francuski polityk żyjący jak zakonnik. Mówiono, że traktował swoje miejsce na ławie parlamentarnej jak mnich w klasztornym chórze, gdzie odmawia się kapłański brewiarz. W przekonaniu Schumana, służba światu winna być jednocześnie służbą Bogu. A przecież już św. Augustyn przestrzegał przed lekceważeniem prawa Bożego, bo to może doprowadzić do zguby. Powiedział, że „wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców”.

– Odejście od chrześcijaństwa, odejście od prawdy, musiało doprowadzić do dezintegracji Europy. Droga do powrotu jest tylko jedna: powrót do chrześcijaństwa, powrót do świata ewangelijnych wartości – mówił 3 maja br. ze Szczytu Jasnogórskiego abp Stanisław Gądecki. Rozmodlona Polska, którą znowu zobaczyliśmy na Jasnej Górze i na Skałce, z pewnością może podpowiedzieć Europejczykom, jak budować Europę nowych początków.

„Niedziela” 20/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl