Komentarz

Kościół w liczbach po 1050 latach

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Polacy nie tylko przyjęli chrześcijaństwo, ale je tworzyli i tworzą” – napisali biskupi polscy w komunikacie po minionym zebraniu plenarnym. Widać to na różnych polach życia religijnego i społecznego. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadzonych na 1050-lecie Chrztu Polski wynika, że w 2014 r. w naszej ojczyźnie było ponad 32,9 mln katolików skupionych w ponad 10 340 parafiach. Obecnie posługuje ok. 31 tys. księży, ponad 20 tys. sióstr zakonnych i ok. 1 tys. braci zakonnych. W latach 2008-14 notuje się stały procent przystępujących do Komunii św. (ok. 16 proc.) i stała pozostaje liczba uczestniczących w niedzielnej Mszy św. (ok. 40 proc.). Możemy się cieszyć, że do 2014 r. zostało ogłoszonych z naszej Ojczyzny 34 świętych i 225 błogosławionych. Tak więc Polska jest jednym z krajów, który ma najwięcej świętych i błogosławionych na świecie.

W naszej historii parafie i klasztory są miejscem troski o ducha i ciało. Praktycznie do XVIII wieku instytucje kościelne były głównym, a czasem jedynym miejscem edukacji oraz opieki społecznej. W XVIII wieku ok. 60 proc. parafii w Małopolsce miało swój tzw. „szpital”, czyli dom pomocy społecznej. W tym samym czasie ok. 40 proc. parafii w naszym kraju miało własną szkołę. Po wojnie, jeszcze w 1946 r., Caritas prowadziła 256 szpitali. Obecnie Kościół katolicki jest największą instytucją charytatywną w Polsce.

Cyfry wiele mówią. Ukazują one, jak bardzo chrześcijaństwo troszczy się o człowieka, bo – jak mawiał św. Jan Paweł II – człowiek jest drogą Kościoła.

„Niedziela” 17/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl