Martyrologium Duchowieństwa Polskiego

Wojciech Wichnowski

– Święci męczennicy są dla nas niedoścignionym wzorem wiary – powiedział abp Józef Kowalczyk w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 29 kwietnia br., w 70. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau oraz w Dniu Martyrologium Duchowieństwa Polskiego

Eucharystię, której przewodniczył abp Józef Kowalczyk – prymas Polski senior, koncelebrowali: biskup senior Stanisław Stefanek z Łomży, biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun oraz biskup senior Stanisław Napierała – pierwszy ordynariusz kaliski, a także kilkudziesięciu księży z polskich diecezji. Obecni byli także księża z parafii pw. św. Mikołaja w Chełmży – rodzinnego miasta bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, męczennika i więźnia Dachau – z proboszczem ks. kan. Krzysztofem Badowskim. We Mszy św. uczestniczyli również: Eugeniusz Bądzyński – ocalały więzień obozu Dachau, członkowie Instytutu Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, założonego przez abp. Kazimierza Majdańskiego, więźnia Dachau, przedstawiciele rodziny bł. bp. Michała Kozala, kombatanci, młodzież i poczty sztandarowe szkół noszących imię męczenników z Dachau, w tym delegacja wraz ze sztandarem Gimnazjum nr 1 w Chełmży im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego z dyrektorem Sławomirem Wierzbickim oraz ks. Łukaszem Otremskim i ks. Marcinem Nowickim.

Testament więźniów KL Dachau

KL Dachau był Golgotą Zachodu Polaków i polskiego duchowieństwa. Wśród 1030 zamordowanych kapłanów 868 było Polakami. – Tam, w obozie, przyszło im umacniać swoje powołanie. Ich życie przenikała modlitwa, która, niejednokrotnie szeptana zmartwiałymi z cierpienia ustami, dawała nadzieję wbrew nienawiści z zewnątrz. W każdym akcie poświęcenia się dla drugiego człowieka uzewnętrzniała się przegrana tych, którzy uważali się za władców świata. Pozostał nam testament tych kapłanów, mówiący o ich niezachwianej wierności Bogu w życiu kapłańskim i zakonnym. Testament mówiący o obowiązku strzeżenia świętości małżeństwa, obrony życia, odpowiedzialnego wychowania młodych i czerpania ze źródeł powołania danego nam przez Stwórcę. Ich męczeństwo było ofiarą za indywidualne ocalenia, za Ojczyznę i za Kościół – mówił na początku Mszy św. bp Janiak.

Nadzieja wbrew nienawiści

W wygłoszonej homilii abp Kowalczyk przypomniał wydarzenia, które 70 lat temu miały miejsce w Dachau i doprowadziły do cudownego uwolnienia wielu więźniów. Wszyscy mieli być wymordowani przed dotarciem do obozu wojsk amerykańskich. W obliczu śmiertelnego zagrożenia więźniowie przypuścili modlitewny szturm do św. Józefa. Dzięki jego interwencji obóz został uchroniony od zagłady. Ksiądz Arcybiskup wspomniał również bł. bp. Michała Kozala z Włocławka i bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego z Chełmży, którzy za Chrystusa oddali swoje życie i są wzorem dla każdego chrześcijanina. Na wzór Chrystusa ich życie i śmierć stały się przebłagalną ofiarą za grzechy całego świata, także ich oprawców.

Pielgrzymki dziękczynienia

W dniu wyzwolenia w obozie było 856 kapłanów. Od 1948 r. pielgrzymowali oni z dziękczynieniem do Kalisza, a w 1970 r. ufundowali w podziemiach sanktuarium kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności. Gdy w kwietniu 2013 r. w wieku 100 lat zmarł ks. Leon Stępniak, ostatni z ocalałych, dziękczynienie kontynuowali członkowie rodzin, młodzież szkolna, stowarzyszenia i instytucje.

Mówiąc o męczeństwie kapłanów, abp Kowalczyk w stanowczych słowach nawiązał do współczesności, do toczących się wojen i krwawych prześladowań chrześcijan, a szczególnie do ciągle zagrożonego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. – Oni żyli w niewoli, a my żyjemy w czasach nie zawsze mądrze wykorzystywanej wolności. Dzisiaj człowiek chce decydować za Boga, kto ma umrzeć, a kto ma żyć. Wraz z lekceważeniem fundamentalnych praw Bożych zagrożone jest życie ludzkie, szczególnie tam, gdzie jest ono najsłabsze: przed narodzeniem i u swojego kresu. Towarzyszy temu wielkie zakłamanie. Zła nie nazywa się po imieniu. Zabójstwo nienarodzonych określa się aborcją, a uśmiercaniu nieuleczalnie chorych czy też osób starszych nadaje się fałszywe miano „godnego umierania” – mówił prymas senior.

Przed końcowym błogosławieństwem uczestnicy celebry przeszli do Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego, gdzie ks. Tadeusz Kosecki z Gdyni, były więzień KL Stutthof, odczytał napisany w 1945 r. w Dachau Akt Zawierzenia św. Józefowi.

„Niedziela” 19/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl