Drodzy Czytelnicy "Niedzieli",

Od 1926 r. ukazuje się w Częstochowie Tygodnik Katolicki "Niedziela". Jest on wydawany przez archidiecezję częstochowską. Do roku 1939 r. "Niedziela" ukazywała się w małym nakładzie i była rozprowadzana na terenie diecezji częstochowskiej. Wybuch II wojny światowej przerwał wydawanie "Niedzieli" na kilka lat. Po wojnie, w 1945 r. swoim zasięgiem objęła całą Polskę i wydawana była do 1953 r., w którym to została zawieszona przez władze komunistyczne. Przerwa trwała aż do 1981 r.
W czasie polskiej Solidarności udało się biskupowi częstochowskiemu wznowić "Niedzielę" i od tego czasu ukazuje się jako największy tygodnik katolicki w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej.
"Niedziela" jest czytana w Polsce, w Europie, w Ameryce - praktycznie na wszystkich kontynentach. Jest obecna w Internecie i czytana jest w 111 krajach świata. Od pewnego czasu ukazuje się w języku rosyjskim, raz w miesiącu jako pewne streszczenie materiałów naszego pisma.
Obecnie postanowiliśmy wydawać "Niedzielę" w Internecie w języku angielskim. Zależy nam, by czytelnicy nie znający języka polskiego mogli mieć świadomość, o czym rozmawiają, dyskutują i piszą Polacy. "Niedziela" jest pewnym przykładem takiego pisania lub takiej dyskusji, dlatego nasze teksty będą stanowiły tylko część polskiej dyskusji na łamach prasy, ale dobrze będzie, jeżeli nawet część polskiego myślenia będzie mogła docierać do tych, którzy nie znają języka polskiego. Dlatego wychodzimy naprzeciw tym, którzy w języku angielskim będą czytać teksty drukowane w tygodniku "Niedziela".
W "Niedzieli" także będziemy drukować pewne większe wypowiedzi, np. kazania lub konferencje ważnych osobistości z życia kulturalnego, politycznego lub religijnego w Polsce. Chcielibyśmy żeby artykuły drukowane w "Niedzieli" a także inne przesłania mogły ukazać społeczeństwom o czym się myśli i dyskutuje w Polsce.

Życzymy owocnej lektury!

Pragniemy poinformować, że niektóre teksty będziemy drukować także w innych językach zachodnich, np. w języku francuskim, niemieckim lub włoskim.

Redakcja "Niedzieli"

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl