Węgierskie wyróżnienie dla abp. Andrzeja Dzięgi

Ks. Sławomir Zyga

Ambasador Republiki Węgierskiej Orsolya Zsuzsanna Kovács wręczyła abp. Andrzejowi Dziędze, metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej nadany przez prezydenta Republiki Węgierskiej Jánosa Ádera

W uzasadnieniu podkreślono, że Ksiądz Arcybiskup od wielu lat podejmuje wiele działań służących budowaniu przyjaźni i współpracy oraz wzajemnej bliskości pomiędzy Polską a Węgrami. Dzięki jego zaangażowaniu wiele instytucji, organizacji i wspólnot nawiązało współpracę. To wyróżnienie m.in. za wkład w dzieło nauki języka węgierskiego, upowszechniania kultury węgierskiej, wzmacniania kontaktów pomiędzy Kościołem w Polsce i na Węgrzech, a szczególnie za współpracę i wsparcie w wyniesieniu na ołtarze Jánosa Esterházego.

Abp Dzięga swoją działalność na rzecz pogłębiania przyjaźni i współpracy między narodami rozpoczął jeszcze jako biskup sandomierski. 13 lat temu powołał Centrum Współpracy Polsko-Węgierskiej w Sandomierzu służące wymianie naukowej, kulturalnej i duszpasterskiej. Jest również doktorem honoris causa Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Wyróżnienie otrzymał trzy lata temu.

Uroczystość wręczenia Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej miała miejsce 22 czerwca 2017 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Laudację wygłosił radca ambasady Pál Attila Illés. W uroczystości uczestniczył także węgierski biskup László Kiss-Rigó z diecezji szegedsko-csanádzkiej. Następnie goście złożyli kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II i pomnikiem „Węgierskiego Chłopca” na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Order Zasługi Republiki Węgierskiej jest najwyższym odznaczeniem Węgier przyznawanym cudzoziemcom.

„Niedziela” 28/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl