Święcenia i prymicje

Syn premier Szydło kapłanem

Red./KAI

Wśród 13 diakonów diecezji bielsko-żywieckiej, którzy 27 maja br. przyjęli sakrament kapłaństwa z rąk bp. Romana Pindla, był także Tymoteusz Szydło – syn premier rządu. – To ogromne przeżycie, które powinno pozostać wśród rodziny i najbliższych – powiedziała premier Beata Szydło po uroczystości. Zawołaniem, które przyjął za swoją dewizę ks. Tymoteusz Szydło, są słowa z Listu św. Pawła do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1).

W niedzielę 28 maja br. specjalnego błogosławieństwa w domu rodzinnym udzielili ks. Tymoteuszowi rodzice, następnie neoprezbiter przeszedł w uroczystej procesji z księżmi, członkami rodziny i przyjaciółmi do kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przecieszynie k. Oświęcimia, gdzie sprawował Mszę św. prymicyjną. Kazanie prymicyjne wygłosił ks. prof. Jan Żelazny, promotor pracy magisterskiej ks. Tymoteusza. W rozmowie wyjaśnił, że w pracy magisterskiej ks. Szydło pisał o Tymoteuszu I, patriarsze Bagdadu z czasów panowania Abbasydów na przełomie VIII i IX wieku. Prymicjant podziękował wszystkim gościom za obecność, za to, że zawsze otaczają go modlitwą, i prosił, by wciąż wspierać go w ten sposób. – Módlcie się za mnie. Nie o to, bym był wybitnym księdzem, nie o to, żeby mnie ominęło wszelkie zło, nie o to, bym robił karierę, ale o to, abym przeżył moje życie tak, jak tu przed wami stoję: jako ksiądz – powiedział. Ks. Szydło udzielił wszystkim obecnym specjalnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk na głowę: kapłanom, klerykom, rodzicom – premier rządu RP Beacie Szydło i jej mężowi Edwardowi, młodszemu bratu Błażejowi oraz wszystkim uczestnikom Liturgii. Młodszy syn pani premier wybrał medycynę. Będzie lekarzem ciał, a starszy brat Tymoteusz – lekarzem dusz.

„Niedziela” 23/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl