Ruch „Europa Christi”

Europa potrzebuje Chrystusa

Łukasz Krzysztofka

O Ruchu „Europa Christi” na tle Deklaracji Rzymskiej z 25 marca 2017 r. mówił jego inicjator – ks. inf. Ireneusz Skubiś. Spotkanie odbyło się w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie i wpisało się w Targi Wydawców Katolickich. – Jesteśmy świadkami Chrystusa wygnanego, wykluczonego – także w Polsce, ale dziś ludzie zaczynają dostrzegać, że trzeba zrobić miejsce Chrystusowi, aby ocalić Europę – podkreślił ks. Skubiś. Jego zdaniem, wysiłki mające na celu ocalenie Europy przejawiają się również w trosce o rodzimą kulturę i dobrze prowadzoną politykę. Bez Chrystusa bowiem, obecnego w życiu społecznym i politycznym, Europa traci swoją tożsamość. Odnosząc się do historii Ruchu „Europa Christi”, jego inicjator wspomniał postać sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, który w liście do ówczesnego biskupa częstochowskiego Stefana Bareły polecił, aby to ks. Ireneusz Skubiś został moderatorem ruchu zrzeszającego inteligencję katolicką w Polsce. – Dziś Ruch „Europa Christi” kontynuuje w ogromnej mierze ideę dawnego Stowarzyszenia „Odrodzenie”, z którym związany był ks. Stefan Wyszyński. To dzieło Opatrzności. Ona prowadzi nas po tej drodze – mówił ks. Skubiś.

W Deklaracji Rzymskiej nie ma wzmianki o chrześcijańskich korzeniach Europy, o takich wartościach, jak dobro, prawda, miłość, solidarność czy o ojcach założycielach wspólnoty europejskiej, których procesy beatyfikacyjne Kościół prowadzi od wielu lat. O tym współczesna Unia Europejska nie chce pamiętać. Ks. Skubiś przypomniał, że polska Solidarność, która w latach 80. ubiegłego wieku zrzeszała ok. 10 mln Polaków, przyczyniła się do zmiany oblicza Europy. – Wtedy Europa się zatrzęsła. Nikt nie przypuszczał, że bez wojny rozpadnie się mur berliński. Największą klęską, także Kościoła, jest dzisiaj brak solidarności – przyznał. Podkreślił, że trzeba brać za wzór ruch Solidarność, aby chrześcijanie Europy się zjednoczyli, ponieważ tylko zjednoczeni będą w stanie stawić czoło napływającej na Stary Kontynent cywilizacji muzułmańskiej. Unia Europejska już przygotowuje się do wprowadzenia – sprzecznego z cywilizacją łacińską – prawa szariatu. Niezwykle ważne są więc znaczenie i sens istnienia państw narodowych.

Bardzo istotne w umacnianiu własnej tożsamości kulturowej jest kształtowanie nowych elit. Przykładem najpiękniejszej postawy chrześcijanina i Europejczyka – jak zaznaczył ks. Skubiś – był św. Jan Paweł II, który powinien zostać patronem Europy. Dodał, że Europa wypracowała swój byt, opierając się na kulturze chrześcijańskiej. „Europa Christi” to nie Europa Mahometa czy Marksa i Engelsa, ale Europa Chrystusa.

„Niedziela” 15/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl