Największe uliczne jasełka

Magdalena Kowalewska

W Polsce i na świecie przybywa miejscowości, w których organizowany jest Orszak Trzech Króli. W tym roku radosny, kolorowy pochód przypominający o narodzeniu Chrystusa w Betlejem przejdzie w ponad 500 miastach w Polsce i w 20 za granicą, w tym w 5 miejscach Rwandy

To coś niesamowitego, że w tych zabieganych czasach tak wielu osobom chce się angażować w to wydarzenie. Przygotowania do centralnego Orszaku Trzech Króli trwają kilka miesięcy, rozpoczynają się już na jesieni. Wszystko po to, aby 6 stycznia wspólnie wyjść na ulice miast i radośnie przeżywać naszą wiarę – mówi Jolanta Skwarek z Fundacji „Orszak Trzech Króli”.

Niejedna osoba zastanawia się nad fenomenem Orszaku Trzech Króli. Nawet sami jego organizatorzy nie kryją zaskoczenia tym, z jak wielkim rozmachem każdego roku przeżywane jest to wydarzenie, które łączy pokolenia. – Jest wiele stereotypów na temat tego, że katolicy to ludzie ponurzy, smutni i że są tzw. moherowymi beretami. Tymczasem wspólne kolędowanie i przypominanie scen z narodzenia Jezusa w betlejemskiej stajence pokazuje, że potrafimy dzielić się swoją wiarą radośnie – dodaje Jolanta Skwarek.

Historia stworzenia i walka dobra ze złem

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka. W tym roku przejdzie po raz dziewiąty i odbędzie się pod hasłem: „Pokój i Dobro”. Słowa te są nawiązaniem do encykliki papieża Franciszka „Laudato si’”. Sceny odgrywane podczas Orszaku opowiedzą historię zbawienia, pokażą jej początki oraz biblijne prawdy o stworzeniu świata i życiu pierwszych ludzi w raju. Jak wyjaśniają organizatorzy, scenariusz ten ma być podziękowaniem Ojcu Świętemu za wspomnianą encyklikę oraz wyrazem wdzięczności za wizytę w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży. Historia stworzenia będzie przypomnieniem roli człowieka w świecie oraz jego szacunku wobec przyrody i przekazywania tych wartości przyszłym pokoleniom. Trzej Królowie oraz towarzyszący im orszak przypomną historię stworzenia, życia i zbawienia świata. Mędrcy będą poszukiwać Króla stworzenia. Jak zapowiadają osoby odpowiedzialne za przygotowanie scenariusza, można będzie zobaczyć upadek pierwszych ludzi i odwieczne zmaganie się dobra ze złem. Chóry anielskie będą wychwalać Boże dzieła, a brama anielska zaprowadzi Trzech Króli do narodzonego w stajence Zbawiciela świata.

Łączy pokolenia

Przypomnijmy, że Orszak to nie tylko kolorowy pochód, ale również cała gama kulturalno-edukacyjnych przedsięwzięć, w których biorą udział całe rodziny. Wystawy, konkursy, wspólne przygotowania – wszystko to integruje uczniów, nauczycieli i całe rodziny! W Orszaku bierze udział starsze i młodsze pokolenie. Wszyscy są równi, wszyscy mają ten sam cel – pokłonić się nowo narodzonemu Jezusowi. Dla Zuzanny – uczennicy trzeciej klasy gimnazjum to tradycja, aby uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli razem z rodzicami i rodzeństwem. – Nie wyobrażam sobie, żeby nas tam zabrakło – mówi „Niedzieli” gimnazjalistka, a jej kolega Michał dodaje, że to on zachęcił rodziców do uczestniczenia w tym pochodzie. Zarówno Zuzanna, jak i Michał wraz ze swoimi rówieśnikami ze szkoły pracują podczas Orszaku jako wolontariusze. – W uroczystość Objawienia Pańskiego na ulicach pokazujemy, że chrześcijaństwo nie jest nudne – przyznają zgodnie.

Do Orszaku Trzech Króli każdego roku dołączają kolejne miejscowości Polski i świata. To dowód na to, że potrzeba nam manifestowania naszej przynależności do Chrystusa oraz przypominania o chrześcijańskim wymiarze świąt Bożego Narodzenia. „Inicjatywa organizowania na ulicach polskich miast, wsi i miasteczek barwnych korowodów stała się już pięknym zwyczajem, który przybliża symbolikę i znaczenie święta Objawienia Pańskiego. Z radością dostrzegamy, że każdego roku Orszak gromadzi coraz większą liczbę osób, a kolejne miejscowości w kraju i za granicą podejmują ten dawny jasełkowy obyczaj” – napisała Para Prezydencka w liście przesłanym do organizatorów tegorocznego Orszaku Trzech Króli. Prezydent Andrzej Duda i jego Małżonka w ubiegłym roku również w nim uczestniczyli. Prezydent powiedział wówczas: – Jest to tradycja, w której zostałem wychowany. Bardzo się cieszę, że przybrała ona wspólnotową, obywatelską formę marszów, na których spotyka się od lat już tyle osób w całej Polsce.

Nie tylko w Europie

Należy dodać, że Orszak Trzech Króli staje się coraz bardziej popularny również w wielu krajach poza granicami Polski. Do Ukrainy, Niemiec, Rumunii czy USA (Chicago) dołączają w tym roku nowe miejscowości w Rwandzie. W 2016 r. Orszak odbył się w miejscowości Kabuga, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego. – Spotkał się z wielkim zainteresowaniem, dlatego w tym roku odbędzie się tam po raz kolejny – mówi „Niedzieli” Barbara Dawidowska, świecka misjonarka, która wraz z grupą wolontariuszy z Fundacji „Salvatti” wyjechała na misje do Afryki. Radosny pochód odbędzie się również w Kibeho, Masaka i Kigali – w dzielnicach Gikondo i Kicukiro. – Przeprowadzenie Orszaku w tylu miejscowościach jest możliwe dzięki otwartości i włączeniu się w organizację wielu tutejszych osób: kapłanów, misjonarzy – księży pallotynów, sióstr zakonnych – pallotynek, szarytek, franciszkanek oraz dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół. Tutaj, w Rwandzie, Orszak może również realizować swoje cele. Przede wszystkim integruje całą społeczność – opowiada Barbara Dawidowska. Pomysł zorganizowania Orszaku na innym kontynencie zrodził się w jej sercu jeszcze przed wyjazdem na misje. Czas pokazał, że niemożliwe stało się możliwe. – Rwandyjskie kobiety szyją stroje dla dzieci. Tworzą się grupy aktorów, które przygotowują scenki orszakowe w różnych językach: angielskim, francuskim i kinyarwanda, a chóry, których w Rwandzie nie brakuje, ćwiczą śpiewanie pieśni. Fundacja „Orszak Trzech Króli” podarowała nam sztandary i korony – opowiada misjonarka i dodaje: – To piękne, że na różne sposoby, w różnych językach, na różnych kontynentach możemy uwielbiać Boże Dzieciątko, razem poszukiwać tej samej stajenki, podążając z Trzema Królami za tą samą Gwiazdą Betlejemską.

„Niedziela” 1/2017

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl