Feniks 2015 dla paulina

(SWK)

Nagrodą główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2015 – obok kard. Gianfranco Ravasiego i kard. Gerharda Müllera – został uhonorowany o. Bazyli Degórski, paulin, prokurator generalny Zakonu Paulinów przy Stolicy Apostolskiej. Nagroda Feniks 2015 została przyznana o. Degórskiemu za wybitne dokonania w dziedzinie patrologii, teologii dogmatycznej i antropologii patrystycznej. Sytuują się one na najwyższym światowym poziomie, co potwierdza powierzenie badaczowi krytycznego wydania pism historycznych i hagiograficznych w prestiżowym cyklu dzieł wszystkich św. Hieronima. Uczony jest znawcą dziejów monastycyzmu starożytnego, specjalizuje się również w paleografii i kodykologii łacińskiej. Jego prace nad tradycją rękopiśmienną „Żywota św. Pawła Pustelnika”, jak też innych żywotów napisanych przez św. Hieronima, opracowywanie tych tekstów, ich przekłady na język polski i włoski oraz liczne studia nad nimi – stanowią imponujący dorobek, godny najwyższych pochwał i wyróżnień. O. Degórski rozsławia przy tym imię polskiej, w węższym sensie, zakonnej kultury humanistycznej.

„Niedziela” 17/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl