Misja uniwersytetu

Anna Cichobłazińska

W Łodzi i w ośrodku konferencyjno-rekolekcyjnym archidiecezji łódzkiej w Porszewicach w dniach 16-19 kwietnia br. odbyły się obrady kongresu działającej przy Radzie Konferencji Biskupów Europy (CCEE) Komisji ds. Katechezy, Szkoły i Uniwersytetu. Obradowano na temat: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”. Na kongres przybyli przedstawiciele 27 krajów: biskupi i arcybiskupi reprezentujący Kościoły lokalne w CCEE, profesorowie uczelni z Polski i ośrodków uniwersyteckich Europy i świata, studenci i duszpasterze akademiccy z Polski i Europy.

W pierwszym dniu obrad uczestników kongresu powitali: abp Marek Jędraszewski – metropolita łódzki, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego, przewodniczący Komisji ds. Katechezy, Szkoły i Uniwersytetu CCEE, abp Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce, prof. Stanisław Bielecki – rektor Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Hanna Zdanowska – prezydent Łodzi. Obrady prowadził ks. Michel Remery, wicesekretarz generalny CCEE. O duszpasterstwie akademickim w perspektywie rozwoju ludzkości mówił kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, a referat programowy „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie” wygłosił Luca Volonté – przez wiele lat sprawozdawca i pełniący funkcję przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, zaangażowany w działania na rzecz rodziny, sprzeciwu sumienia i wolności wyznania. Uczestnicy kongresu spotkali się również ze studentami i ich duszpasterzami w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego Archidiecezji Łódzkiej. Pierwszy dzień obrad zakończyła Msza św. w archikatedrze łódzkiej pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, przewodniczącego KEP.

Kolejne dni kongresu wypełniły: modlitwa, wykłady, świadectwa studentów i duszpasterzy oraz praca w grupach. Temat kongresu w kontekście odniesienia do własnej osoby, relacji z drugim człowiekiem i w odniesieniu do Boga przedstawili pracownicy naukowi reprezentujący uczelnie europejskie. Z wykładem „My life” (Moje życie) wystąpiła prof. Kaja Kaźmierska z Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. Paul van Geest z Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia) mówił o odpowiedzialności, miłości i posłudze charytatywnej. Abp Jean-Claude Hollerich z Luksemburga, profesor i wicerektor Uniwersytetu Sophia w Tokio, poruszył zagadnienie: „Wiara, która przenika życie”. Temat ten w kontekście powołania lekarza podjął też w swoim wystąpieniu rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Paweł Górski.

Na posiedzeniu plenarnym wprowadzenia dokonał o. Leon O’Giollain SJ, sekretarz Komisji ds. Katechezy, Szkoły i Uniwersytetu CCEE.

– Kongres „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie” odbywa się w szczególnym czasie – mówił do zgromadzonych na obradach abp Jędraszewski. – Mija właśnie 20 lat, odkąd Ojciec Święty Jan Paweł II opublikował jeden z najważniejszych swoich dokumentów, encyklikę „Evangelium vitae”, czyli „Ewangelię życia” – źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej wolności dla ludzi każdej epoki. To ewangelia miłości Boga do człowieka, ewangelia ludzkiej godności. Wiele się zmieniło przez te 20 lat. Spotęgowały się zagrożenia ludzkiego życia, tym bardziej musi więc wzrastać świadomość Kościoła i jego odpowiedzialność, aby na skutek jego świadectwa wzrastał na świecie, a zwłaszcza w Europie, „lud dla życia”. Świadomość „dla życia” musi się kształtować tam, gdzie kształtuje się serce współczesnej kultury, a więc na uniwersytetach – podkreślił metropolita łódzki.

Na zakończenie kongresu w bazylice archikatedralnej Mszy św. przewodniczył kard. Zenon Grocholewski.

W następnych numerach „Niedzieli” opublikujemy wywiady z abp. Markiem Jędraszewskim i kard. Zenonem Grocholewskim. Obszerny materiał z obrad kongresu – na łamach „Niedzieli Łódzkiej” i na: www.archidiecezja.lodz.pl.

„Niedziela” 17/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl