Czym żyje Unia?

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nie zapomniano domagać się łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych i swobodnej aborcji.

Podczas gdy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiada chęć budowy wspólnej armii europejskiej, przy poparciu kluczowych polityków niemieckich, a oporze m.in. Wielkiej Brytanii, Danii i od niedawna Polski, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu więcej czasu poświęca się jeszcze donioślejszym tematom. Kluczowym wręcz było Sprawozdanie „w sprawie postępów w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej”. Pod lupę wzięto rok 2013. W przełomowym tekście czytamy m.in., że „dziewczęta i kobiety w mniejszym stopniu niż chłopcy uczestniczą w zajęciach fizycznych”, a jak dowodził sprawozdawca: „sport wzmacnia osobowość i służy rozwojowi, będąc równocześnie nośnikiem obywatelskości i solidarności” (pkt. Ad preambuły). Właśnie w duchu solidarności w paragrafie 15 Parlament Europejski wezwał „Komisję i Państwa Członkowskie do realizowania proaktywnych strategii na rzecz upowszechniania kształcenia kobiet w przedmiotach ścisłych”. Nie zapomniał też o przedsiębiorcach, wzywając przywołane już organy „do zbadania możliwości włączenia klauzul dotyczących płci do przetargów na zamówienia publiczne” (§ 21). Podkreślił też, że „równość płci jest podstawą w budowaniu pokoju” (§ 36). Parlament domaga się także od Rady i Komisji, by zagwarantowały, że w mediach społecznościowych „kobiety i mężczyźni pokazywani będą w sposób zróżnicowany i wykraczający poza kanony piękna i seksistowskie stereotypy ról w różnych sferach życia” (§ 42). W końcowych artykułach nie zapomniano domagać się łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych i swobodnej aborcji. Wezwano też Komisję, aby wszystkie te odkrywcze wątki promowała w stosunkach zewnętrznych UE. Tylko więc patrzeć jak unijni decydenci przedstawią je np. prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Niewykluczone, że rozbawi go to bardziej niż zapowiedź budowy wspólnej europejskiej armii.

„Niedziela” 12/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl