„ADVENTure” w wielkim mieście

Witold Dudziński

Celem „ADVENTure. Rekolekcje w wielkim mieście”, ruszających 5 grudnia br., jest wyjście z Ewangelią - do czego wzywa papież Franciszek - poza mury kościołów

Organizatorzy „ADVENTure” - archidiecezja warszawska i portal Stacja7.pl oraz uczestniczący w nich duszpasterze - wykorzystując nowoczesne środki komunikacji, chcą ukazać piękno i znaczenie Adwentu, czasu przygotowania na przyjście Chrystusa. Cel jest szczytny: przyprowadzenie do Kościoła ludzi, którzy z niego odeszli lub obchodzą go szerokim łukiem.

Codziennie od 5 grudnia aż do Bożego Narodzenia na portalu Stacja7.pl pojawiają się krótkie filmy - dotyczące jednego z pięciu wątków rekolekcji - udostępnione też poprzez media społecznościowe. Adwent ma być ukazany przez pryzmat postaci: św. Jana Chrzciciela, Maryi, św. Józefa, Elżbiety i Zachariasza oraz Mędrców ze Wschodu, prezentowanych przez znane z mediów osoby, m.in. dziennikarzy Marka Zająca, Marka Nowickiego z małżonką Małgorzatą, biblistkę - s. Judytę Pudełko, muzyka Darka Malejonka. Ostatni odcinek, wieńczący Adwent i zapraszający do Bożego Narodzenia, poprowadzi kard. Kazimierz Nycz.

Rekolekcje będą się odbywać także „w murach” - w warszawskim kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu - od 15 do 21 grudnia.

Rekolekcje są organizowane w poetyce codzienności wielkiego miasta. Stacja - zaznaczają organizatorzy rekolekcji - to moment, gdy się zatrzymujemy, ale ze stacji można też wyruszyć w dobrym kierunku. Jan Chrzciciel, adwentowy prorok, wyprowadził mieszkańców Jerozolimy (Wielkiego Miasta) nad Jordan i tam wzywał: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”.

W „ADVENTure” każdy odcinek nosi nazwę stacji. Zaplanowano 21 stacji w ramach 5 wątków rekolekcji. Linie zbiegają się na stacji Centrum, która jest celem Adwentu - czyli w Bożym Narodzeniu.

„Niedziela” 49/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl