Widziane z Brukseli

Kościół jest jeden

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

„Nie ma Kościoła łagiewnickiego i toruńskiego. Jest jeden Chrystusowy Kościół”.

W trakcie ostatnich, rocznicowych obchodów Radia Maryja w Toruniu kard. Stanisław Dziwisz powiedział: - Jedność jest bezcennym darem. Ten najbliższy współpracownik i przyjaciel św. Jana Pawła II przybył z Krakowa, którego jedną z dzielnic są Łagiewniki. Od wielu lat stanowiły one symboliczno-propagandowy punkt odniesienia dla rzekomego podziału Kościoła katolickiego w Polsce. Teorie tego typu wygłaszano nie tylko w naszym kraju, ale także eksportowano za granicę. Dowodzono, że od czasu, gdy 23 lata temu z Torunia zaczęło nadawać Radio Maryja, nad katolikami w Polsce nie tylko zawisła groźba rozbicia jedności, ale stała się ona rzeczywistością.

Pomimo, że Ojciec Święty Jan Paweł II już w roku 1995 oznajmił: „Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja”, to media zagraniczne, szczególnie europejskie, twierdziły, że rozłam w polskim Kościele faktycznie nastąpił. Przykładowo, poczytny dziennik niemiecki na początku 2006 r. alarmował: „Radio Maryja spaltet die Kirche Polens” (Radio Maryja dzieli polski Kościół). Gdzie indziej czytamy, że niektórzy polscy socjologowie wieszczą rychłe rozbicie Kościoła katolickiego w Polsce. Idąc tym tropem, media francuskie, brytyjskie, a także austriackie zarzucały środowisku Radia Maryja ksenofobię, demagogię i antysemityzm. Szczególnie krzywdzący był ten ostatni zarzut, który podniósł brytyjski dziennik w związku z wizytą ojca dyrektora dr. Tadeusza Rydzyka w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Natychmiast wysłałem oficjalną prośbę do redakcji o podanie choćby jednego dowodu potwierdzającego te oszczerstwa i od ponad dwóch lat cierpliwie czekam na odpowiedź.

Wierzę, że zagraniczne media odnotowały homilię kard. Dziwisza w Toruniu i zrewidują swój dotychczasowy pogląd. A mówił on m.in: - Dla krytykujących Radio Maryja stan napięcia powinien również prowadzić do głębszej refleksji, niepoddającej się łatwym uprzedzeniom i niepoprzestającej na utrwalonej niechęci. Głównym przesłaniem, z jakim Kardynał przyjechał na urodziny Radia Maryja do Torunia, była jedność Kościoła w Polsce. Rozwiał on wszelkie dotychczasowe wątpliwości. Stwierdził jasno i stanowczo: - Nie ma Kościoła łagiewnickiego i toruńskiego. Jest jeden Chrystusowy Kościół.

„Niedziela” 50/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl