W godzinie Apelu Jasnogórskiego 13 września 2011 r.

Przed obliczem Matki

Ks. Ireneusz Skubiś

Królowo Polski!
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie w sytuacji szczególnej. W najbliższą sobotę – 17 września tu, na Jasnej Górze, będzie miało miejsce modlitewne świętowanie Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, który w tym roku obchodzi 85-lecie swego istnienia i 30. rocznicę powrotu na rynek prasowy po zawieszeniu przez władze komunistyczne. Przynieśliśmy dzisiaj ze sobą egzemplarz naszego tygodnika, bo chcemy dobrze przygotować się do naszej pielgrzymki. Pragniemy podziękować Ci, Pani i Królowo, za 85 lat istnienia „Niedzieli”, za założyciela pisma – bp. Teodora Kubinę, który „Niedzielę” widział jako dodatkowego wikarego dla proboszcza i sufragana dla biskupa. To on wprowadzał do parafii w Polsce i w różne części świata nasz tygodnik... Dziękujemy za biskupów, którzy towarzyszyli „Niedzieli”, za jej redaktorów z pierwszym naczelnym – ks. Wojciechem Mondrym. Dziękujemy za całą rzeszę pisarzy i publicystów, którzy ten tygodnik tworzyli. Dziękujemy za bp. Zdzisława Golińskiego, który jako drugi biskup częstochowski czynił w czasach komunizmu starania o powrót „Niedzieli”. To on podkreślał, że Częstochowa ma mieć nie tylko Jasną Górę, ale i jasnych ludzi. Dziękujemy wreszcie za bp. Stefana Barełę, który 30 lat temu reaktywował „Niedzielę”, i za obecnego pasterza – naszego umiłowanego arcybiskupa metropolitę Stanisława Nowaka. Dziękuję Ci, Maryjo, za wszystkich ludzi, którzy stanęli na drodze „Niedzieli” w kraju i na całym świecie. Dziękuję za Polonię amerykańską, kanadyjską, za misjonarzy w różnych miejscach na świecie, którzy z „Niedzieli” korzystają, dziękuję za wszystkie dzieła, które powstają wokół naszego tygodnika.
Kazanie w czasie naszej Mszy św. pielgrzymkowej wygłosi kard. Stanisław Nagy, w tym właśnie czasie – 30 września obchodzący 90. urodziny. Pan Bóg daje mu wielką siłę duchową i intelektualną, co sprawia, że jest on nośnikiem siły Jana Pawła II. Doktryna Kościoła, którą głosił Jan Paweł II, jest wspierana przez tego wspaniałego człowieka, wielkiego kardynała. Pragnę Ci, Matko, podziękować za kard. Stanisława Nagyego – naszego przyjaciela.
Przychodzimy do Matki na Jasnej Górze w czasie wielkiej trwogi. W tym tygodniu trzeba było w „Niedzieli” odsunąć program polskiej telewizji, a w jego miejsce wydrukować teksty biskupów i instytucji protestujących przeciwko udziałowi w programie telewizji publicznej satanisty. Boli to tym bardziej, że jednym z decydentów w TVP jest człowiek, który przez 10 lat pracował w „Niedzieli”. Chcemy Cię przeprosić, Matko, za to zło. Polsce nie potrzeba satanisty w przestrzeni publicznej. Polska jest Twoją własnością. Ty, Matko, jesteś w naszej Ojczyźnie Królową. Naród polski Ciebie czci i ma prawo do tego, byś Ty była na pierwszym miejscu. Naród ma prawo do stanowienia dobrego prawa państwowego. Nie chcemy, Matko, by rządziły nami złe prawa. Nie chcemy, by decyzje odnoszące się do programów telewizyjnych należały do ludzi, którzy nie kochają Pana Boga i Ciebie.
Przed zbliżającymi się wyborami modlimy się o narodową i osobistą mądrość oraz o dobre rozeznanie. Dzięki Tobie, Matko i Królowo, naród otwiera oczy, nie pozwala deptać krzyża, szargać świętości i – mimo różnych wyroków sądu – czci Boga i szanuje Biblię. Media katolickie zaś, choć stanowią niewielki procent na rynku prasowym, podejmują wielki wysiłek, aby zapanowało królestwo Twojego Syna, a królestwo szatana zostało precz oddalone.
Matko Najświętsza, przepraszamy Cię za lenistwo, opieszałość, za nasze wady narodowe, za to wszystko, co sprzeciwia się Ślubom Jasnogórskim, zapisanym przez sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Papież Polak – bł. Jan Paweł II pokazywał nam właściwe drogi, prowadzące do tego, by w Polsce prawo znaczyło prawo, miłość była miłością, a sprawiedliwość – sprawiedliwością. Oby te wartości stały się narodowymi wartościami, bo one stanowią o sile Polski w Europie i w świecie.
Maryjo, słowa bł. Jana Pawła II: „Totus Tuus” uznaje za swoje także wielka rzesza polskich serc. Chcemy do Ciebie należeć. Cała Polska winna wspólnie raz jeszcze powiedzieć: „Totus Tuus”. Jeżeli Ty, Matko, będziesz z nami, z nadzieją pójdziemy w przyszłość.

"Niedziela" 39/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl