Publiczne świadectwo wiary

Marek Perzyński

Nawet chóry anielskie cieszyły się z 20 nowych bożogrobców, których inwestytura odbyła się 11 czerwca 2011 r. w archikatedrze pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie – po raz pierwszy w tym mieście, a po raz 16. w historii Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Było to więc na Pomorzu wydarzenie bez precedensu, co zaakcentował organista katedralny, wprawiając w ruch na koniec Mszy św. ruchomy mechanizm słynnych organów oliwskich – anioły zaczęły poruszać trąbami, dzwoniły dzwonkami, gwiazdy i słońca wirowały wokół swej osi.
Mszy św. z obrzędem inwestytury kawalerów, dam i duchownych przewodniczył Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa OESSH kard. Józef Glemp, prymas senior. Przyjmował nowych członków zakonu w obecności abp. Giuseppe de Andrea, asesora Wielkiego Magisterium OESSH, pełniącego obecnie obowiązki Wielkiego Mistrza Zakonu. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów. Zgromadzonych powitał ordynariusz gdański abp Sławoj Leszek Głódź, Komandor z gwiazdą Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W homilii kard. Józef Glemp powiedział, że inwestytura jest publicznym ukazaniem świadectwa wiary i służby, którą niesiemy w dzisiejszy świat, tak bardzo potrzebujący pomocy od strony duchowej. W uroczystości wzięli udział także bożogrobcy z Niemiec, Szwajcarii i Anglii. Po gdańskiej inwestyturze liczba polskich członków zakonu wzrosła do 245.
Uroczystości bożogrobców rozpoczęły się dzień wcześniej – 10 czerwca procesją kandydatów i członków zakonu przez gdański Długi Targ do bazyliki Mariackiej, gdzie odbył się obrzęd czuwania i została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja F. Dziuby z Łowicza. Coroczny obrzęd inwestytury to dobra okazja, żeby podnieść na wyższe stopnie tych członków zakonu, którzy w sposób szczególny angażują się w jego działalność. W tym roku Jego Ekscelencja Zwierzchnik Karol Bolesław Szlenkier, Komandor OESSH, za szczególne zasługi dla Polskiego Zwierzchnictwa wyróżnił Orderem Glorii I klasy: abp. Giuseppe de Andrea, bp. Andrzeja F. Dziubę oraz kawalera prof. Gabriela Turowskiego; Orderem Glorii II klasy – kawalera ks. dr. Jerzego Bieleckiego; Orderem Glorii III klasy – komandora dr. Jana Włudarczyka, damę Lidię Dudkiewicz, kawalera Józefa Dąbrowskiego oraz kawalera Marka Waśkiewicza. Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie powstał w średniowieczu (1099 r.), w okresie wypraw krzyżowych, dla obrony Grobu Bożego i opieki nad pielgrzymami, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Działa pod protektoratem papieża. W obecnej postaci został powołany w 1847 r. przez papieża Piusa IX. Zakon aktywnie wspiera dzieła Kościoła katolickiego, zwłaszcza w Ziemi Świętej, zajmuje się działalnością charytatywną. Jest to zakon elitarny, w swe szeregi przyjmuje wyłącznie osoby wyróżniające się działalnością społeczną, o nieskazitelnej opinii. Liczy ponad 25 tys. członków na całym świecie.

Nowi Bożogrobcy
W poczet członków Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie podczas inwestytury w Gdańsku 11 czerwca 2011 r. zostali przyjęci:
Sławomir Adamiec
Andrzej Marek Chojnacki
ks. Krzysztof Czaja
bp Antoni Pacyfik Dydycz
Danuta i Stanisław Dyrda
Dorota i Grzegorz Garbas
Teresa i Janusz Kąpińscy
ks. Wacław Kozicki
Mirosław Lademann
ks. Jerzy Misiurek
ks. prał. Marek Rumiński
Halina Stolarczyk-Biskupek
Zbigniew Świt
Maria Tietze
Ireneusz Wilk
Zbigniew Wysocki
Stanisław Zajączkowski

"Niedziela" 26/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl