Lednicki dar kobiet

Piotr Drzewiecki

Ponad 80 tys. młodych ludzi z całej Polski oraz goście zagraniczni uczestniczyli 5 czerwca w XIV Ogólnopolskim Spotkaniu Młodzieży na Polach Lednickich. Motywem przewodnim czuwania była kobieta jako dar i tajemnica.

Kobieta – dar i tajemnica

Podczas czuwania młodzież, zgodnie ze słowami o. Jana Góry OP – charyzmatycznego organizatora i inicjatora lednickich spotkań – zgłębiała tajemnicę kobiety. Młodzi próbowali uświadomić sobie doniosłość obecności kobiet w życiu każdego człowieka, poznać lepiej archetyp Ewy, misję Maryi – w nich każdej kobiety, matek i sióstr, a ostatecznie Kościoła, który również jest kobietą – małżonką Chrystusa. Program tegorocznego spotkania wypełniony był różnymi akcentami podkreślającymi obecność kobiet w życiu człowieka. Na Lednicę zaproszone zostały wizerunki Matki Boskiej z różnych regionów Polski, które ustawione zostały przed Bramą Rybą. Symbolizowały one obecność Matki Boskiej wśród polskiej młodzieży. Od wczesnych godzin rannych młodzi korzystali z sakramentu spowiedzi oraz w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Spotkanie rozpoczęła uroczysta procesja z udziałem przedstawicieli władz świeckich, duchowieństwa oraz rektorów wyższych uczelni. Uroczyście wniesiono relikwię św. Wojciecha oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

„Eros et iuventus!”

Gościem specjalnym Lednicy była dr Wanda Półtawska – wybitny lekarz psychiatra, wykładowca wielu uniwersytetów, bliski współpracownik Jana Pawła II. W swojej konferencji przestrzegała młodych przed wczesnym rozpoczęciem współżycia seksualnego oraz podkreśliła wagę pięknej miłości i szacunku do własnego ciała. – Wszyscy, jak tu jesteśmy, zostaliśmy stworzeni przez Boga. Relacja Stwórcy i stworzenia jest wieczna. Każdy z nas jest w takiej relacji, relacji miłości, albo jest przegrany – tłumaczyła dr Półtawska. Zachęcała także młodych do sięgania i czerpania z nauczania Jana Pawła II, do obrony czystości, do roztropnego przeżycia młodości oraz do nienaśladowania stylu życia promowanego przez media. Każdy uczestnik spotkania otrzymał egzemplarz książki „Eros et iuventus!”, w której Wanda Półtawska przedstawiła swoje poglądy na temat miłości i życia seksualnego. Ponadto jako wyraz słodyczy kobiety uczestnicy spotkania lednickiego otrzymali słoiczek miodu – dar nowosądeckich pszczelarzy.

Pamięci ofiar 10 kwietnia 2010 r.

Młodzież zebrana nad Lednicą uczciła pamięć ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem poprzez uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego oraz wniesienie stumetrowej flagi, która przewędrowała przez całe Pola Lednickie, tak, by każdy uczestnik spotkania mógł ją dotknąć i wyrazić swoje przywiązanie do ojczyzny. Żołnierze spadochroniarze wykonali skoki z samolotu i wylądowali wśród młodzieży, przynosząc na pole flagi Polski. Po wylądowaniu złożyli kwiaty u stóp wizerunku Matki Boskiej Katyńskiej. Każdy z nich otrzymał od o. Jana Góry 5 talentów lednickich, w podziękowaniu za uświetnienie spotkania i oddanie czci ofiarom katastrofy.

Pola Lednickie własnością polskiej młodzieży

Każdy, kto w tym roku przybył na Pola Lednickie, stał się posiadaczem skrawka tej ziemi. W uroczystym „Akcie nadania ziemi” o. Jan Góra i poznańscy dominikanie symbolicznie oddali Pola Lednickie na własność polskiej młodzieży. – Każdy z was może poczuć, że jest u siebie. Tu ma zasiać ziarno, tutaj ma ono kiełkować i owocować na przyszłość – w ten sposób o. Jan Góra tłumaczył symbolikę przekazania ziemi we władanie młodych. Jako dowód tego aktu młodzi otrzymali specjalne certyfikaty, które podpisali, odciskając umoczony w atramencie kciuk na liście uczestników spotkania.

Polska szkoła kobiecości

Aktor Jerzy Zelnik poprzez recytację fragmentów m.in.: „Bogurodzicy”, „Księgi Henrykowskiej”, „Zapisków więziennych” Prymasa Wyszyńskiego i przemówienia Jana Pawła II z Gniezna z 1979 r. ukazał obecność Maryi w życiu naszego narodu i w polskiej kulturze. Misterium „Ewa – Maryja – Ecclesia” odsłoniło tajemnicę kobiety, jej archetyp oraz misję Kościoła, małżonki Chrystusa. Na zakończenie misterium został zaprezentowany tulipan noszący imię „Jan Paweł II”, który został wyhodowany specjalnie dla Papieża. Ojcem chrzestnym nowego tulipana został kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
Podczas misterium „Kobiety, które poszły za Chrystusem” polskiej młodzieży zostały przekazane relikwie bł. Karoliny Kózkówny, patronki czystości. Przekazaniu towarzyszyły siostry zakonne, pielęgniarki i uczone kobiety, zaś przedstawiciele Ruchu Czystych Serc w krótkim słowie zachęcili młodych do zachowania czystości przedmałżeńskiej.

Papieskie przesłanie

Swoje słowa do uczestników spotkania, wzorem Jana Pawła II, skierował Papież Benedykt XVI. „Myśląc o kobiecie, nie można zapominać o Maryi, Matce naszego Pana, o Marii Magdalenie, apostołce Zmartwychwstania czy o Weronice, patronce odważnych i ofiarnych kobiet miłosierdzia. Trzeba, abyście o nich pamiętali, gdy pragniecie rozważać powołanie kobiety nowoczesnej, wykształconej, zaangażowanej w życie społeczne; powołanie żony i matki, wychowującej dziec- ko i kształtującej mężczyznę, czy też kobiety konsekrowanej” – pisał Benedykt XVI w liście odczytanym przez prymasa seniora abp. Henryka Muszyńskiego.

Wybór Chrystusa

Najważniejszym momentem każdego spotkania lednickiego jest wybór Chrystusa. Dokonali tego wszyscy zgromadzeni na polach młodzi oraz przedstawiciele delegacji międzynarodowych w obecności abp. Henryka Muszyńskiego, prymasa seniora. Następnie bp Wojciech Polak dokonał „Wielkiego Bierzmowania Dziejów”, podczas którego symbolicznie bierzmował całą polską młodzież. Eucharystii, koncelebrowanej przez kapłanów przybyłych z młodzieżą na Lednicę, przewodniczył abp Henryk Muszyński, zaś homilię wygłosił o. Jacek Salij OP. Nawiązał w niej do roli kobiety w życiu każdego człowieka oraz zaapelował do mężczyzn o poszanowanie kobiet we współczesnym świecie. Słowa o. Salija zostały przyjęte przez młodych gromkimi brawami. Po zakończonej Eucharystii odbyło się błogosławieństwo rąk kobiecych. Pola Lednickie zatonęły w absolutnej ciszy w momencie, gdy monstrancja z Najświętszym Sakramentem była przenoszona przez Bramę III Tysiąclecia. Każdy w ciszy adorował Chrystusa, oddając Mu swoje troski, zmartwienia, plany na przyszłość.
Młodzież lednicka modliła się także do sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, który w niedzielę 6 czerwca został beatyfikowany. Swoje słowa do młodych skierowała za pośrednictwem nagrania wideo matka ks. Jerzego – Marianna Popiełuszko. Zwróciła uwagę na miejsce Boga w życiu człowieka jako gwarancję powodzenia we wszelkich sprawach codziennych. Młodzi duchowo łączyli się z przedstawicielami Polonii w Chicago, którzy w czasie, gdy w Polsce kończyło się spotkanie, rozpoczęli Lednicę na ziemi amerykańskiej.

Godzina Jana Pawła II

– Lednica nigdy nie zapomina o Janie Pawle II, tak jak on nigdy nie zapomniał o Lednicy – mówił o. Jan Góra na rozpoczęcie Godziny Jana Pawła II. Młodzi odśpiewali Litanię do Ojca Świętego i modlili się o jego beatyfikację. Jan Budziaszek, perkusista zespołu „Skaldowie”, wykonał krótki koncert ku czci Papieża Polaka oraz opowiedział o swoim życiu, opartym na modlitwie różańcowej i przykładzie Jana Pawła II. Nabożeństwo lednickie zakończył Akt zawierzenia Maryi młodzieży Polski i świata, a po nim nastąpiło przejście przez Bramę Rybę. O. Jan Góra już zaprosił młodych na kolejną Lednicę, która odbędzie się 4 czerwca 2011 r. pod hasłem „Jan Paweł Wielki – świętym”.

"Niedziela" 24/2010

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl