"Z Maryją ratujmy człowieka"

Z o. Stanisławem Jaroszem OSPPE - definitorem generalnym Zakonu Ojców Paulinów - rozmawia Dorota Skibińska

Dorota Skibińska: - W Sanktuarium na Jasnej Górze 8 grudnia 2003 r. podjęto inicjatywę "Dar Modlitwy". Na czym polega ta propozycja?

O. Stanisław Jarosz: - Jeśli coś nas boli, to cierpi całe ciało. Podobnie jest z Kościołem - Mistycznym Ciałem Chrystusa. Potrzeba wielkiej modlitwy o jedność. Ta jedność Kościoła zaczyna się we mnie: gdy akceptuję siebie w Bogu, akceptuję moje życie, błogosławię Boga w moich słabościach i jak Maryja pragnę pełnić Jego wolę. To jest droga Kościoła. Skoro znam Jezusa i Jego Matkę, chcę, aby inni poznali miłość Boga, aby byli zbawieni, dlatego modlę się za innych. Stąd nasza propozycja, aby w jedności z Jasną Górą modlić się za swoich bliskich, ofiarując im dar modlitwy z okazji rocznic, imienin czy innych okazji. Możemy objąć naszą modlitwą na jakiś czas (miesiąc, kilka miesięcy, rok, całe życie) bliską lub znaną osobę. Możemy modlić się za siebie nawzajem w rodzinach. Proponujemy specjalną modlitwę, której tekst zapisany jest na obrazkach z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Można je otrzymać w naszym Centrum Zawierzenia. Dodatkowo modlimy się dowolnie wybraną tajemnicą Różańca.

- Czy trzeba informować osobę, za którą się modlimy, o tym darze?

- Jeśli chcę i wiem, że będzie to dla dobra tej osoby, mogę ją o tym poinformować. Przygotowane są specjalne karnety, które wraz z życzeniami mogę ofiarować osobie, za którą się modlę. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 15.30 w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej jest sprawowana Eucharystia w podejmowanych intencjach.

- Czy można powiedzieć, że tworzy się jakaś wspólnota modlitwy?

- Tam, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w Imię Chrystusa, On jest między nimi. Wierzymy, że Bóg przez swego Syna tworzy między nami wspólnotę Ducha. Dla tych, którzy chcą się z nami modlić, odbywają się spotkania: w tym roku w każdą drugą sobotę miesiąca w kaplicy św. Józefa od godz. 17.00. Pragnę służyć Państwu katechezą i odpowiadać na Państwa wątpliwości. Jest to rok 50-lecia Ślubów Jasnogórskich Narodu, a więc tematy katechez związane są z przeżywanym jubileuszem, a centrum stanowi Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu.

- Powstała również inicjatywa modlitwy za osoby, których zbawienie jest zagrożone: "Z Maryją ratujmy człowieka"...

- Dopóki żyjemy, trwa walka o zbawienie każdego z nas. Doświadczamy kruchości życia i widzimy, że największą stratą jest utrata życia wiecznego - stąd chcemy w jakiś sposób włączyć się w ewangelizację. Jeśli nie mogę przez głoszenie Ewangelii, ofiaruję swoją modlitwę, ofiarę, aby ocalić choćby jedną osobę od wiecznego potępienia, a przy tym sam jestem wezwany do nieustannego nawracania.

- Słyszymy wiele narzekania, krytyki, osądzania, jesteśmy bombardowani złą nowiną w różnych mediach. Co ja, która nie mam wpływu na politykę czy decydentów, mogę uczynić, widząc tyle niesprawiedliwości, bezrobocia, biedy...?

- Stefan Kardynał Wyszyński zapewne powiedziałby, że gdy jest szczególnie ciężko, wtedy trzeba wszystko oddawać Maryi. To jest nasze światło. Ona w ramionach trzyma Boga - Jezusa. Nadzieja jest w Nim, wciąż na nowo odkrywanym w Ewangeliach, sakramentach. Źródło życia i miłości, które się nie wyczerpuje, jest w Jezusie Chrystusie.
Prymas Tysiąclecia przez Śluby Jasnogórskie chciał na nowo zapalić w narodzie pochodnię wiary. Od nas zależy, co z nią zrobimy. Czy w ciemnościach mojego życia przyjmę to światło, które jest w Kościele, Ewangelii, Krzyżu? Jest, a może tli się w moim sercu?... Niech raczej płonie pochodnią. Dziś w Kościele potrzeba nam ludzi żywej wiary, gorącej modlitwy, żyjących Ewangelią - świętych. Kard. Wyszyński powiedział o programie zawartym w Ślubach, że nie tylko jest zrodzony w górach, ale w góry prowadzi. "...Każe nam podnieść ducha i serce wzwyż, czoło oprzeć o szczyty i spojrzeć w słońce Boże. Już dość mamy pełzania po nizinach..." (Wszystko postawiłem na Maryję, s. 127).
Zatem - zamiast narzekać, zacznę się modlić, zamiast przeklinać, będę błogosławić. Zapraszamy do modlitwy za tych, którzy w Polsce sprawują władzę na różnych szczeblach. Niech to będzie nasza wewnętrzna, duchowa mobilizacja i podjęcie odpowiedzialności za innych. Zapraszam więc wszystkich, którzy mogą i chcą podjąć modlitwę za osoby w Sejmie, Senacie, za Prezydenta, rząd i wszystkich, którzy są decydentami w naszym kraju. Ratujmy Polskę modlitwą i naszym życiem.

- Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i materiały do takiej modlitwy?

- W Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia można otrzymać tekst modlitwy za Bogu znaną osobę zaangażowaną politycznie i społecznie. Będziemy "bombardować Niebo" przez Serce Maryi, aby Bóg zesłał Ducha Świętego - Ducha Jezusa Chrystusa na naszych rodaków w parlamencie, z prośbą o mądrość, roztropność, umiejętność i wierność Bogu. Niech nasze wołanie do Boga przez Niepokalane Serce Maryi przyspieszy Jej zwycięstwo.

- Dziękujemy za rozmowę i prosimy Ojca o błogosławieństwo kapłańskie.

- Z radością błogosławię od Tronu Pani Jasnogórskiej.

Informacje oraz materiały dotyczące "Daru Modlitwy" oraz "Z Maryją ratujmy człowieka" można uzyskać telefonicznie lub pisząc pod adresem:
Jasnogórski Ośrodek Modlitwy Zawierzenia
ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel. (0-34) 377-74-27 (od 9.00 do 15.00)
dar-modlitwy@jasnagora.pl
www.modlitwy.jasnagora.pl

"Niedziela" 13/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl