Mężna, dzielna, waleczna

Anna Cichobłazińska

– Matka Boża odwiedziła mnie w więzieniu, więc ja nie mogłam nie odwiedzić Jej na Jasnej Górze – mówiła Mary Wagner podczas spotkań z mieszkańcami Częstochowy

W dziewiątym dniu pobytu w Polsce – 10 października br. – Mary Wagner przybyła do Częstochowy. Ta dzielna kobieta broni życia nienarodzonych dzieci i występuje w ich imieniu, bo – jak mówi – głos i prawa im odebrano, skazując je na śmierć.

W Częstochowie pierwszą wizytę Mary Wagner złożyła arcybiskupowi metropolicie Wacławowi Depo. – Bardzo się cieszę, że na trasie wielu miast polskich zaplanowała Pani też Częstochowę. To szczególne miejsce, Polacy oddają tu swoje życie Matce Bożej. Ja sam czynię to każdego dnia na Jasnej Górze – powiedział abp Depo, witając Mary Wagner w domu biskupim, gdzie nie tylko rozmawiali, ale też razem modlili się w kaplicy.

Spotkanie z dziennikarzami

Na konferencji prasowej w siedzibie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” przedstawiciele mediów katolickich i lokalnych: prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych pytali Mary Wagner o status prawny dzieci nienarodzonych w Kanadzie i rozwój ruchów pro-life, a także o doświadczenia więzienne, również te, kiedy musiała się zmierzyć z rzeczywistością współwięźniarek, które doświadczyły aborcji. Mary Wagner dziękowała Polakom za wsparcie, za listy z opłatkiem, i ze słowami modlitwy i wsparcia duchowego, słane do więzienia. Dziękowała Polonii kanadyjskiej, która daje piękne świadectwo obrony życia nienarodzonych dzieci.

Mary Wagner wyraziła wielkie uznanie dla nauczania św. Jana Pawła II o wartości życia oraz mówiła o roli Ojca Świętego w kształtowaniu się jej postawy otwarcia na życie nienarodzone. „Mężna, dzielna, waleczna” – tak charakteryzowała Mary Wagner redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz, podkreślając niezłomną postawę kanadyjskiej obrończyni życia wobec przemysłu aborcyjnego, współczesnego holokaustu, dokonywanego na bezbronnych nienarodzonych dzieciach, poddanych eksterminacji w łonach matek.

Z mieszkańcami Częstochowy

W Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej europoseł Jadwiga Wiśniewska przypomniała działania parlamentarnego Klubu Współpracy Polsko-Kanadyjskiej w staraniach o uwolnienie Mary Wagner z więzienia. Na stwierdzenie pani poseł, że w kaplicy Sejmu posłowie modlili się w intencji jej uwolnienia, młoda Kanadyjka zareagowała zdziwieniem, że w ogóle w Sejmie jest kaplica. Na spotkaniu był obecny również inny polityk, Artur Warzocha.

Świadectwo Mary Wagner w obronie życia dzieci nienarodzonych w Kanadzie ukazało sytuację prawną dziecka w łonie matki – okazuje się, że na życzenie może ono być zabite na każdym etapie rozwoju. Kliniki aborcyjne mają status podmiotu gospodarczego, a zakłócanie ich działalności, jak to czynią ruchy pro-life, wpływa na straty ekonomiczne. Dlatego protesty przed tymi klinikami oraz odwodzenie matek od zabijania swoich dzieci karane są więzieniem, jak to było w przypadku Mary Wagner i innej obrończyni życia w Kanadzie – Lindy Gibbons, która spędziła w kanadyjskich więzieniach 10 lat życia za obronę nienarodzonych dzieci. Zarówno Linda Gibbons, jak i Mary Wagner zwracają uwagę, by w listach do przedstawicieli władz nie tyle upominać się o nie, ile o bezbronne nienarodzone dzieci.

Na Jasnej Górze

Mary Wagner tak mówiła o głównym celu jej wizyty w duchowej stolicy Polski: – Pokłoniłam się Najświętszej Panience i jeszcze się pokłonię. Na Jasnej Górze Mary Wagner wzięła m.in. udział w Apelu Jasnogórskim. Wcześniej zwiedziła klasztor i bazylikę, a w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w ciszy trwała na adoracji i uczestniczyła we Mszy św. w języku angielskim, odprawionej przez o. Roberta Jasiulewicza.

Przywołując wspomnienia z aresztu, Mary Wagner nawiązała do wizyty w więzieniu Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, peregrynującej po Kanadzie. – Ks. Peter West, odpowiedzialny za peregrynację, odprawił dla więźniarek Mszę św. w kaplicy. Była to druga Msza św. w historii tego więzienia – mówiła Kanadyjka. Przywołała też postawę polskich oblatów w Toronto, którzy na wieść o jej rozprawie przed sądem zamknęli kancelarię parafialną, zabrali wszystkich wiernych obecnych w budynkach parafialnych i pojechali na salę sądową wesprzeć ją duchowo. – Bóg zapłać – powiedziała po polsku Mary Wagner, dziękując Polakom za wspieranie jej w więzieniu i dawanie świadectwa obrony życia całemu światu. – Ta postawa Polaków może stać się iskrą zmieniającą świadomość aborcyjną mieszkańców wielu krajów świata i władz politycznych odpowiedzialnych za stanowienie prawa – podkreśliła z nadzieją.

Pobytowi Mary Wagner w Częstochowie towarzyszyli tłumacz Michał Krupa oraz organizatorzy pobytu Mary w Polsce – Jacek Kotula z Fundacji Pro – Prawo do Życia i Stanisław Dziwiński z Zakonu Rycerzy Kolumba.

„Niedziela” 42/2014

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl