Szukają swojego domu

Ks. Marek Łuczak

– Są ludźmi takimi jak wszyscy – powiedział Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ. – Zanim musieli opuścić swoje domy, wiedli normalne życie. A teraz ich największym marzeniem jest na nowo wrócić do normalności.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2000 r. postanowiło ustanowić dzień 20 czerwca – Światowym Dniem Uchodźcy. Obchodzony jest on w ponad 100 krajach, gdzie organizuje się liczne konferencje, szkolenia i akcje, mające uświadomić społeczeństwom trudną sytuację setek tysięcy ludzi, którzy zmuszeni są do opuszczenia swej ojczyzny, najczęściej z powodu wojny, konfliktów etnicznych i prześladowań. Tegoroczne obchody będą miały wyjątkowe znaczenie ze względu na aktualność zagadnienia uchodźców, których ogromna liczba trafia przede wszystkim do Europy.

Wyobraźnia miłosierdzia

Według organizacji zajmujących się pomocą humanitarną, na świecie mamy do czynienia z ponad 50 milionami uchodźców, z czego połowę stanowią mężczyźni, a połowę kobiety. Najbardziej tragicznymi przyczynami tego zjawiska są wojny, prześladowania i terror. Przede wszystkim z tych powodów setki tysięcy ludzi każdego roku opuszczają swój dom rodzinny i ojczyznę w poszukiwaniu lepszego bytu. Liczną rzeszę stanowią też ci, którzy migrują ze względów ekonomicznych, rodzinnych czy zdrowotnych.

Dla Caritas Polska temat pomocy migrantom i uchodźcom jest niezwykle ważny. Miesiąc czerwiec poświęcony jest zwykle tematyce uchodźczej. Celem tej akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa polskiego na problem migrantów, którzy po przybyciu do Polski czują się wykluczeni społecznie. Wolontariusze chcą zaznaczyć, że każdy człowiek – bez względu na kolor skóry, wyznanie i kulturę – ma niezbywalne prawo do poszanowania jego godności.

Jak przekonuje ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, trzeba zachęcać wszystkich do modlitwy w intencji uchodźców – ludzi zmuszonych do ucieczki ze swoich krajów, na terenie których toczą się konflikty zbrojne. – To bardzo ważne, żeby pamiętać o wsparciu duchowym ludzi, którzy zostawili swoje rodzinne domy i muszą rozpocząć życie na nowej ziemi – podkreśla.

Traktujmy uchodźców jak braci

Los uchodźców nie pozwala spokojnie spać papieżowi Franciszkowi, dlatego swą pierwszą podróż jako głowa Kościoła odbył na włoską wyspę Lampedusa, będącą bramą do Europy dla setek tysięcy uchodźców z Afryki (lipiec 2013 r.).

Jak podkreśla Katolicka Agencja Informacyjna, zaapelował tam do Unii Europejskiej, by odważniej i hojniej włączała się w ratowanie migrantów.

Wielkim echem odbił się apel Franciszka z 6 września 2015 r., w którym prosił, „by każda parafia, każdy klasztor i każde sanktuarium w Europie przyjęły jedną rodzinę uchodźców”. Ujął to jako „konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego Miłosierdzia”.

16 kwietnia br. Franciszek wraz z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I i arcybiskupem Aten i całej Grecji Hieronimem udali się na grecką wyspę Lesbos, gdzie we wspólnej deklaracji wezwali do stawienia czoła obecnemu kryzysowi humanitarnemu i przyczynom leżącym u jego podstaw. Zaapelowali o zakończenie wojny i przemocy na Bliskim Wschodzie oraz o budowę sprawiedliwego i trwałego pokoju. Zachęcili do zwiększenia wysiłków na rzecz przyjęcia i ochrony uchodźców wszystkich wyznań oraz pomocy im. Towarzyszył temu piękny gest. Na pokład samolotu Franciszek zabrał kilka muzułmańskich rodzin uchodźców, nad którymi opiekę we Włoszech przejęła następnie Wspólnota św. Idziego.

Pokonać lęk

Światowy Dzień Uchodźcy jest niewątpliwie gestem solidarności z tysiącami osób, które uciekły ze swoich domów przed prześladowaniami. Działania i akcje podejmowane w tym okresie mają przypominać, że nikt nie jest uchodźcą z wyboru – uchodźcą jest osoba, która zmuszona chronić życie swoje i swoich bliskich ucieka z domu do innego, bezpiecznego miejsca.

W tym roku obchody Światowego Dnia Uchodźcy w Warszawie organizowane są przez Fundację Refugee.pl i Fundację im. Stefana Batorego. Będą trwać 3 dni – od 17 do 19 czerwca. Ponieważ jedną z przeszkód w zbliżeniu z uchodźcami jest ignorancja, organizatorom w szczególny sposób zależy na propagowaniu wiedzy na temat innych kultur. Mapa kulturalnych wydarzeń umożliwi uczestnikom poznanie uchodźców – odkrywanie ich historii, kultury i tradycji kulinarnych. wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

„Niedziela” 25/2016

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl