Niebo Szwajcarii

Mirosław Piotrowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szwajcarom w przestrzeni publicznej przeszkadza Bóg, którego pragną zwyczajem kantonalnym przegłosować, usunąć z porannej jutrzenki i szwajcarskiego nieba.

„Kiedy poranne niebo promienieje, Ty, Panie, jesteś na nim w jasności” – to pierwsze słowa hymnu narodowego Szwajcarii w tłumaczeniu na polski, nazywanego też „Psalmem Szwajcarów”. Powstał on w pierwszej połowie XIX wieku, lecz niebawem będzie zmieniony. Od kilkudziesięciu lat walczyły o to środowiska liberalne i feministyczne tego kraju. Raziły ich bowiem odniesienia do Boga oraz wezwania do modlitwy. W hymnie znajdują się słowa: „Módlcie się, Szwajcarzy, módlcie się, czujemy i rozumiemy (...) Boga, Pana w naszej Ojczyźnie”. Dążący do zmiany główny problem upatrują w tekście, który uważają nie tylko za przestarzały, ale zbyt zaangażowany religijnie. Argumentują m.in., że w Szwajcarii mieszkają ateiści i dlatego hymn powinien być „religijnie neutralny”. Wyselekcjonowano więc kilka nowych, spełniających te normy pieśni i zarządzono głosowanie przez Internet. Wyraźnie Szwajcarom w przestrzeni publicznej przeszkadza Bóg, którego pragną zwyczajem kantonalnym przegłosować, usunąć z porannej jutrzenki i szwajcarskiego nieba. Dlaczego nie pójść za ciosem i nie załatwić sprawy kompleksowo? Do zmiany pozostaje jeszcze flaga Szwajcarii. Przecież to biały krzyż na czerwonym tle. Cóż za zacofanie!

Na razie Szwajcarzy usuwają hymn, który już nie będzie wznosić się ku niebiosom. Dla zachowania całkowitej neutralności światopoglądowej będą jednak zmuszeni przeganiać inne europejskie, przesiąknięte religią chmury. Może się to zdarzyć, gdy Węgrzy zaśpiewają gromko swój hymn, zaczynający się od słów: „Boże, zbaw Węgrów i obdarz ich swymi łaskami”. Wspomóc ich mogą Łotysze swoim hymnem „Boże, błogosław Łotwę, naszą drogą Ojczyznę”. Maltańczycy z kolei śpiewają: „Naszą Ojczyznę, tak drogą, której imię nosimy, strzeż, o Panie, jak czyniłeś to dotąd”. Wezwanie do Boga popłynąć może z Wielkiej Brytanii, której hymn zaczyna się od słów: „Boże, chroń naszą miłościwą Królową”. A kto uchroni neutralnych, nie tylko światopoglądowo, Szwajcarów? Słynne szwajcarskie banki, specyficznie pachnące sery, a może zegar z kukułką?

„Niedziela” 17/2015

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl