Ze świata

Fałszerstwo
Krótki żywot mitu

Budzący wiele emocji tekst, przedstawiony niedawno przez prof. Karen King z Uniwersytetu harvardzkiego, sugerujący, jakoby Pan Jezus miał żonę, jest fałszerstwem albo papirusem „wykonstruowanym” – uważa prof. Francis Watson z Uniwersytetu w Durham w Wielkiej Brytanii. Wykazuje on, że szeroko cytowany w mediach tekst został zbudowany z małych fragmentów słów lub wyrazów pochodzących zasadniczo z apokryficznej „Ewangelii Tomasza”, tekstu pochodzenia gnostyckiego, sekcji 101 i 114, ułożonych w nowym kontekście. Zdaniem brytyjskiego znawcy Nowego Testamentu, mamy do czynienia z kompozycją autora nowożytnego o ograniczonej znajomości języka koptyjskiego. Wskazuje on, że w krótkim fragmencie znajdują się wyrażenia właściwe nie czterem Ewangeliom kanonicznym, ale właśnie odkrytej w 1945 r. w Nag Hammadi „Ewangelii Tomasza”.

Nie wolno zapominać, że kiedy mowa jest o oblubienicy, to może być nią Kościół, tak jak ma to miejsce w Księdze Apokalipsy, ale także w liczącej 2 tys. lat tradycji chrześcijańskiej. Może to być także, podobnie jak w Pieśni nad Pieśniami, dusza człowieka poszukującego Boga lub zgodnie z tradycją gnostycką – uczeń dążący do doskonałości.

Irlandia
Lekarze nie chcą aborcji terapeutycznej

Aborcja nigdy nie jest konieczna dla ratowania zdrowia matki – orzekli lekarze podczas międzynarodowego sympozjum w Dublinie, zorganizowanego przez irlandzki Komitet Zdrowia Matki. W ten sposób zaprotestowali oni przeciwko stygmatyzowaniu irlandzkiej służby zdrowia, którą niesłusznie oskarża się, że zaniedbuje zdrowie kobiet ze względu na istniejący w tym kraju absolutny zakaz aborcji.

Zdaniem obradujących w Dublinie lekarzy różnych dziedzin, należy dostrzec różnice między świadomie przeprowadzoną aborcją a terapią, która może zagrozić życiu dziecka. W ich przekonaniu, Irlandia nie potrzebuje liberalizacji prawa aborcyjnego, gdyż kobieta i tak zawsze może tu liczyć na niezbędną terapię. Niekiedy może to zagrozić płodowi, często jednak dziecko wychodzi bez szwanku, nawet po chemioterapii.

W czasie sympozjum podkreślono, że Irlandia znajduje się dzisiaj pod silną presją przemysłu aborcyjnego, który chce przeforsować w tym kraju usuwanie ciąży pod pretekstem, że służy to zdrowiu kobiet.

Niemcy
Prywatny dom Papieża

W obecności 200 honorowych gości podczas uroczystości 22 września br. został otwarty dla zwiedzających odrestaurowany prywatny dom Papieża w Pentling pod Ratyzboną. – Ma on być miejscem spotkania z życiem i dziełem Josepha Ratzingera – powiedział abp Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, podczas otwarcia domu. Odnowiono w nim i przystosowano większość pomieszczeń, w tym zrekonstruowano byłą pracownię ks. prof. Josepha Ratzingera. Od października br. wszyscy zainteresowani mogą dom odwiedzić. Będąc profesorem teologii na Uniwersytecie w Ratyzbonie, ks. Ratzinger mieszkał w nim w latach 1969-77.

W uroczystości udział wzięli m.in.: brat Benedykta XVI ks. prał. Georg Ratzinger, osobisty sekretarz papieski ks. prał. Georg Gänswein oraz nuncjusz apostolski w Niemczech abp Jean-Claude Périsset.

Ludzie
Kard. Angelo Bagnasco

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch – kard. Angelo Bagnasco stwierdził, że Kościół jako jedyny walczy dziś o autentyczne prawa dzieci, jak również osób starszych i chorych oraz rodziny, w momencie gdy dominująca kultura chciałaby wyizolować i wysterylizować to, co ludzkiego pozostało jeszcze w naszej cywilizacji.

– Kościół nie jest umierający, jak by czasem chciano i jak się go przedstawia: rozdzierany podziałami, dławiony świadectwami, w stanie utrzymywania się przy życiu. Kościół jest zjednoczony i – chociażby z wysiłkiem – pragnie stawić czoło przeciwnościom czasu z pokorą, wigorem i dalekowzrocznością – mówił włoski kardynał, otwierając posiedzenie Rady Stałej włoskiego Episkopatu. Jego zdaniem, w Kościele dzieje się coś nadzwyczajnego: ludzie o ograniczonych możliwościach i biedacy mogą się zrehabilitować i dokonać czynów ogromnych. To jest ostatni powód, dla którego Kościół nie może nic nie znaczyć, także chrześcijaństwo, którym się karmi.

Cudzysłów

Należy wystrzegać się stereotypów i uznać prawo nieeuropejskich narodów do niezależnego kształtowania demokracji zgodnie z własnymi tradycjami i religijnymi przekonaniami.
Oświadczenie kościelnych komisji ds. sprawiedliwości i pokoju

Krótko

Aldo Moro – włoski polityk zamordowany 34 lata temu przez Czerwone Brygady być może zostanie wyniesiony na ołtarze. Starania o otwarcie procesu kanonicznego rozpoczęto w jego rodzinnych stronach, w regionie Apulii – w mieście Bari.

Radio Watykańskie poinformowało, że nuncjusz apostolski na Białorusi abp Claudio Gugerotti odwiedził za zgodą władz kraju 7 uwięzionych opozycjonistów. Watykański dyplomata zapewnił ich o modlitwie papieża Benedykta XVI.

Na Białorusi odbyły się wybory parlamentarne. Do parlamentu weszli tylko kandydaci prorządowi. OBWE oceniła, że wybory nie były wolne ani bezstronne.

W Grecji dziura w budżecie może być dwukrotnie wyższa, niż zakładano. Może się zdarzyć, że zabraknie aż 20 mld euro.

Ehud Olmert – były premier Izraela został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Olmert dopuścił się nieprawidłowości przy dotowaniu prywatnych firm w czasie, gdy był ministrem przemysłu i handlu.

Grecy i Hiszpanie protestowali w końcu września przeciw cięciom budżetowym. Na ulice miast wyszły setki tysięcy protestujących, którzy domagali się rozpisania nowych wyborów. Interweniowała policja.

W Urugwaju izba niższa parlamentu przegłosowała ustawę legalizującą aborcję. 50 deputowanych było za, 49 – przeciw.

Wsiewołod Czaplin – wpływowy rosyjski duchowny rozpoczął zbieranie podpisów w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego połączenia Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Iran odpowie „z całą siłą” na jakikolwiek atak na swoje terytorium – oświadczyła irańska misja przy ONZ w reakcji na wystąpienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Zagroził on atakiem na Iran, jeśli kraj ten przekroczy „czerwoną linię”, którą powinna Teheranowi wyznaczyć społeczność międzynarodowa w pracach nad programem nuklearnym.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego, KAI i BP KEP.

"Niedziela" 41/2012

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl