Modlitwa o chrześcijańskie fundamenty Europy

O. Stanisław Tomoń OSPPE

Około tysiąca Węgrów uczestniczyło w dniach 28-30 czerwca w narodowej pielgrzymce do Polski. Pielgrzymka została zorganizowana z okazji zakończenia prezydencji Węgier w Unii Europejskiej i symbolicznego przekazania przewodnictwa Polsce. Trasa prowadziła przez najważniejsze miejsca kultu, łączące Polaków i Węgrów: Kraków, Częstochowę, Stary Sącz.

Modlitwa

Najwięcej czasu węgierscy goście poświęcili modlitwie w jasnogórskim Sanktuarium, dokąd przybyli z Krakowa 28 czerwca wieczorem. W grupie tysiąca pielgrzymów byli: Kövér László – przewodniczący Parlamentu Węgierskiego oraz biskupi: bp János Székely – biskup pomocniczy archidiecezji Esztergom-Budapest (Węgry), bp Antal Majnek – biskup diecezji mukaczewskiej (Ukraina) oraz bp József Tamás – biskup tytularny Valabrii, archidiecezja Alba Iulia (Rumunia). Pielgrzymom towarzyszył o. Bátor Botond – przełożony węgierskiej prowincji Paulinów, zakonu, który powstał na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski.
– Pielgrzymka związana jest z przekazaniem przewodnictwa w UE i chodzi o to, aby pokazać Europie, że nasza wspólnota zbudowana jest na duchowym fundamencie. Mam nadzieję, że Polska przejmie od Węgier tę pałeczkę w sztafecie wierności wartościom chrześcijańskim – zaznaczył jej główny organizator László Budai, radny z Szigetszentmiklós, a zarazem przewodniczący samorządowej komisji kultury i mediów.
Uczestnicy pielgrzymki zgromadzili się przed Domem Pielgrzyma i stamtąd przeszli procesyjnie do Sanktuarium. Przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pielgrzymów powitał o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry. Następnie zwrócił się do nich z serdecznymi słowami w języku węgierskim. – Katolicka Polska podziwia Was i dziękuje Wam za przykład, jak w Unii Europejskiej nie stracić swojej tożsamości narodowej. Z tego powodu jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo Polska myślała, że jest już sama w tej Europie, a teraz Wy jesteście pierwsi, a my zaraz za Wami – mówił przeor Jasnej Góry.
W rozważaniach modlitwy Apelu Jasnogórskiego o. Bátor Botond powiedział m.in.: – Nasze serca pełne są wdzięczności, bo widzimy, z jaką miłością ułożyłaś nasze wspólne dzieje na przestrzeni historii. To przecież ta Opatrzność, której Ty, Maryjo, powiedziałaś „tak”, dała nam przyjaciół, i na tym Twoim „tak”, Twoim „fiat”, ukształtowała się nasza polsko-węgierska przyjaźń.

Wotum Węgrów

Jako wotum pielgrzymi złożyli na Jasnej Górze ryngraf, w którego wnętrzu umieszczono godło węgierskie, podtrzymywane przez dwa anioły, oraz napis w dwóch językach: „Dziękujemy”. Wotum, które zostało umieszczone w Kaplicy Cudownego Obrazu, pobłogosławił bp János Székely. Znamienne słowa wypowiedział przewodniczący parlamentu węgierskiego Kövér László: – Unia Europejska ma być Unią, która ustrzeże wartości, i w tej postawie patrzymy na przyszłość UE. Wielu te wartości rozumie źle, nieraz te wartości, o których mówią, zupełnie jakby nie wiążą się z ich życiem, ale my, Polacy i Węgrzy, wiemy (…), jaka jest tajemnica tych wartości, o jakich mówi Unia. Nie może być innej tajemnicy tych wartości, jak nasze chrześcijańskie korzenie. Po zakończeniu modlitwy apelowej pielgrzymi czuwali do północy przed Obrazem Matki Bożej. W darze dla Jasnej Góry pielgrzymi ofiarowali makietę studni, przy której są umieszczeni święci węgierscy z bł. Euzebiuszem z Ostrzychomia. Dar złożył Kövér László na ręce przeora Jasnej Góry.
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. odprawiona pod przewodnictwem bp. Jánosa Székely 28 czerwca w Kaplicy Matki Bożej. W słowach powitania celebrans podkreślił: – Przybyliśmy, aby złożyć podziękowanie za tysiąc lat naszej przyjaźni polsko-węgierskiej, za tysiąc lat, które tyle błogosławieństwa przyniosło dla naszych narodów. Przybyliśmy podziękować za wielkich naszych świętych: za św. Jadwigę, bł. Jolantę, św. Kingę; za wielkich naszych przywódców: Stefana Batorego, Jana Sobieskiego; w szczególny sposób dziękujemy za bł. Jana Pawła II. Dziękujemy za bł. Euzebiusza. Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze, za tysiąc lat opieki nad naszym narodem. Dziękujemy, Maryjo, za Twoje wstawiennictwo. Podczas Mszy św. został odczytany Akt Zawierzenia Węgrów.
Węgierscy pielgrzymi uczestniczyli również na Jasnej Górze w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i modlitwie różańcowej.

Dar od Jasnej Góry

W darze od ojców paulinów Węgrzy otrzymali kopię Obrazu Jasnogórskiego, przeznaczoną do kaplicy w bazylice św. Stefana w Budapeszcie.
Obraz został przekazany podczas uroczystości przed gmachem węgierskiego parlamentu w Budapeszcie, a następnie przeniesiony w procesji do bazyliki św. Stefana i umieszczony w kaplicy, w której przechowywane są relikwie prawej dłoni świętego. W uroczystości wzięli udział Węgrzy, a także mieszkający w tym kraju Polacy, Słowacy i Niemcy.

Film studia TV „Niedziela” o Narodowej Pielgrzymce Węgrów do Polski oglądaj na stronie: www.niedziela.pl.

"Niedziela" 28/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl