Ołówek zamiast karabinu

Polskie dzieci w ramach akcji „Kolędnicy Misyjni” pomogą tym razem dzieciom w Ugandzie. Wielu ich afrykańskich rówieśników dzieciństwo spędza na froncie z karabinem w ręku

Kolędnicy wyruszyli w odwiedziny polskich domów w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ks. Bogdan Michalski z Papieskich Dzieł Misyjnych mówi: – Kolędowanie to dzielenie się radością ze spotkania Zbawiciela narodzonego w Betlejem. Kolędnicy misyjni przez trud kolędowania chcą też zwrócić uwagę na trudną sytuację dzieci w krajach misyjnych. W tym roku opowiedzą odwiedzanym rodzinom o dzieciach z Ugandy. Właśnie dla dzieci Ugandy będą zbierane datki przekazane kolędnikom.
– Bieda i niepokój nękają na co dzień większość ugandyjskich dzieci. Połowa mieszkańców nie ma dostępu do wody pitnej. Na jednego lekarza przypada 25 tys. pacjentów, a szkoła… jest często niespełnionym marzeniem. Ale największym dramatem ugandyjskich dzieci jest niekończąca się wojna domowa – tłumaczy Anna Sobiech, sekretarz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD).
Ponad 20 lat trwa już wojna na północy Ugandy, gdzie żyje plemię Acholi. Niemający wystarczającej liczby żołnierzy rebelianci, walczący z armią rządową, w ciągu 20 lat porwali aż 20 tys. dzieci, którym dali do rąk karabiny i kazali walczyć. Dzieci są szkolone na brutalnych i pozbawionych skrupułów żołnierzy.
– Edukacja, szkoła – to nasze remedium na problem dzieci żołnierzy – podkreśla ks. Kazimierz Gajowy SDB, wieloletni misjonarz w krajach Bliskiego Wschodu. Obecnie w Ugandzie pracuje 10 misjonarzy z Polski, m.in. dla nich przekazana będzie pomoc finansowa ze zbiórki kolędników misyjnych. Umożliwi ona kontynuację 44 najpilniejszych projektów dla blisko 100 tys. dzieci. Dzięki projektom edukacyjnym mali Ugandyjczycy będą mogli uczyć się w szkole. Kolędnicy misyjni nawiedzają nasze domy z reguły między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Pamiątką kolędowania jest gwiazdka, na której wypisane są słowa błogosławieństwa dla rodzin przyjmujących kolędników. Mali misjonarze zbierają wtedy datki do puszek. Zakończenie akcji odbywa się podczas Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego. 6 stycznia to jednocześnie Misyjny Dzień Dzieci (ustanowił go Pius XII w 1950 r.).

(PDMD)

"Niedziela" 1/2011

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl