Włochy

Ludzie bronią krzyży

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 3 listopada w sprawie usunięcia krzyży z włoskich szkół publicznych nadal budzi wiele emocji na Półwyspie Apenińskim. Wyrok ten jest niesprawiedliwy i godzi w wartości i dobra, które są istotne dla Włochów – powiedział były przewodniczący Episkopatu tego kraju kard. Camillo Ruini.
Nie przeczy on, że sędziowie strasburscy „zamierzali chronić wolność kilku osób, stracili jednak z pola widzenia fakt, że w ten sposób lekceważy się i rani wolność wyrazu całego narodu, którego tradycja i najgłębsze wartości wyrażają się właśnie w krzyżu”.
W odpowiedzi na orzeczenie Trybunału zgromadzenie regionu Friuli-Wenecja Julijska przyjęło rezolucję w sprawie umieszczenia krzyża w sali obrad, odrzucając jednocześnie propozycję wywieszenia tam również portretu prezydenta Republiki Włoskiej. W Katanii na Sycylii gwardia finansowa przystąpiła do wycofywania z handlu importowanych z Chin butów, które mają na podeszwie krzyż. Inicjatywa konfiskaty obuwia wyszła od proboszcza jednej z tamtejszych parafii, ks. Pietro Galvano, który dowiedział się o tym od dwóch wiernych. Kapłan uważa, że w ten sposób zmusza się nieświadomych niczego właścicieli butów do deptania krzyża. – Żądamy szacunku dla symboli religijnych – powiedział kapłan, wyrażając oburzenie sposobem, w jaki zraniono wrażliwość religijną chrześcijan.

"Niedziela" 49/2009

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl