Dzień Modlitw za Kościół w Chinach

Po raz pierwszy w Polsce i na świecie 24 maja będzie obchodzony Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Jest to odpowiedź na prośbę Benedykta XVI wyrażoną w "Liście do Katolików Chińskich". W Polsce informacje o upamiętnieniu tego dnia przygotowała Komisja ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski.

Papież Benedykt XVI ogłosił Dzień Modlitw za Kościół w Chinach w "Liście do Katolików Chińskich" z 27 maja 2007 r. Prosił w nim, żeby liturgiczne wspomnienie Najświętszej Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej z wielką pobożnością w sanktuarium maryjnym Sheshan w Szanghaju, stało się okazją dla katolików całego świata, by zjednoczyć się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach.
50 proc. Chińczyków to agnostycy, tradycyjne religie chińskie wyznaje blisko 30 proc. ludności, ok. 9 proc. to buddyści, a tylko 1 proc. stanowią katolicy. Choć procentowo wydaje się to niewiele, jest to 12 do 14 mln wiernych, którzy doznają licznych prześladowań. Na 138 diecezji 22 nie mają swoich kapłanów. Prawie 2400 duchownych i sióstr zakonnych stanowi tzw. Kościół podziemny.
"Tym, czym każdy z nas, od zaraz, może wesprzeć Chiny jest modlitwa. Chiny bardzo potrzebują naszej modlitwy. Są największym i najliczniejszym narodem na świecie. Od lat doznają szczególnych prześladowań. Dołączmy się do duchowego łańcucha - czytamy w materiałach przygotowanych przez Komisję ds. Misyjnych Konferencji Episkopatu Polski. - W tym duchowym pomoście ludzi spieszących z modlitewną pomocą uciśnionym Chinom nie może nas zabraknąć. Wspierajmy Kościół w Chinach naszą codzienną modlitwą. Módlmy się o wolność tego Kościoła. Prośmy Boga o nawrócenie całych Chin".
Przewodniczący Komisji ds. Misji KEP bp Wiktor Skworc wyraził przekonanie, że modlitwa Kościoła w Polsce za katolików żyjących w Chinach będzie dla nich oczekiwanym wsparciem. Życie katolików w Chinach przybliża wydawany w Polsce od 2006 r. biuletyn informacyjny "Chiny Dzisiaj". Jest on poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej. Przy jego tworzeniu współpracują Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Polska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści) oraz Polska Prowincja Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego dwumiesięcznika katolickiego "China heute", wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.
Warto wspomnieć, że w dziejach ewangelizacji Chin nie brakuje polskich akcentów. Franciszkanin Benedykt Polak uczestniczył w pierwszym poselstwie papieża Innocentego IV do mongolskiego chana Goryuaka i złożył papieżowi osobiste sprawozdanie z wyprawy. Kontakty Polaków z Chinami ożywiły się w XVII wieku za przyczyną jezuitów, którzy po otwarciu się Państwa Środka poprzez Indie przybyli do Chin.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczął się nowy rozdział zaangażowania Polaków w misję ewangelizacyjną w Chinach. Polscy misjonarze będący członkami międzynarodowych zgromadzeń zakonnych wyjeżdżali do pracy w Chinach. Swoje placówki otwierały także polskie prowincje zakonne - tak męskie, jak i żeńskie. Wśród nich należy wymienić m.in. jezuitów, dominikanów, werbistów, oblatów Maryi Niepokalanej, franciszkanów, misjonarzy Wincentego á Paulo, karmelitów oraz siostry zakonne.
- To zaangażowanie jest widoczne także dzisiaj - podkreśla bp Skworc.
Polscy misjonarze działają w Chinach do dziś - bardziej lub mniej oficjalnie.

(BP KEP)

"Niedziela" 21/2008

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl