Ślad kard. Mindszentyego w wiedeńskim szpitalu

Ks. Florian

W Wiedniu 25 listopada br. odsłonięto w holu szpitala Bonifratrów popiersie zmarłego tam w 1975 r. kard. Józsefa Mindszentyego. József Mindszenty przyjął święcenia kapłańskie w 1915 r., sakrę biskupią z nominacją na ordynariusza Veszprém otrzymał w 1944 r. Rok później Pius XII mianował go arcybiskupem ostrzyhomskim, z czym łączy się tytuł prymasa Węgier. 18 lutego 1946 r. Pius XII powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego. Szybko stał się symbolem oporu wobec ateistycznych władz komunistycznych. W 1948 r. ówczesny szef partii węgierskiej oskarżył kardynała oraz kilku biskupów i wielu księży katolickich o działalność antypaństwową. Został aresztowany przez tajną policję 26 grudnia 1948 r. W kilkumiesięcznym procesie pokazowym skazano go na dożywotnie więzienie karne, z którego w czasie powstania węgierskiego w październiku 1956 r. - na polecenie premiera Imre Nagya - wyszedł po 8 latach na wolność. Po latach ujawniono, że podczas śledztwa wobec kardynała stosowano oprócz tortur i licznych upokorzeń także środki odurzające.
31 października 1956 r. powrócił do swych obowiązków pasterskich. 3 listopada wygłosił przemówienie radiowe do narodu, wzywające do spokoju i jedności. 4 listopada do Budapesztu wjechały czołgi sowieckie, by stłumić powstanie. Kard. Mindszenty schronił się w Ambasadzie USA w Budapeszcie, gdzie otrzymał azyl polityczny. Podczas 15-letniego pobytu na terytorium ambasady kardynała odwiedzał jako wysłannik papieski ówczesny arcybiskup Wiednia kard. Franz König.
28 września 1971 r., w wyniku porozumienia między Watykanem a rządem węgierskim, kard. Mindszenty mógł wyjechać do Rzymu. Opuszczał Budapeszt z ciężkim sercem, gdyż najchętniej zostałby pośród swoich wiernych. Na miejsce stałego pobytu wybrał Wiedeń, skąd wyjeżdżał do skupisk emigracji węgierskiej na całym świecie.
Zmarł w Wiedniu 6 maja 1975 r. w wieku 83 lat i został pochowany w sanktuarium maryjnym w Mariazell. W maju 1991 r. jego doczesne szczątki przewieziono na Węgry i złożono w bazylice w Ostrzyhomiu.
Chcąc upamiętnić Kardynała Męczennika, Węgierska Akademia Nauk zorganizowała w Budapeszcie specjalną sesję. "Dzisiaj, po upadku komunizmu, świadectwo kard. Mindszentyego i innych podobnych mu postaci mówi nam, że prawda Ewangelii pozostaje zawsze żywa i mocna, oświetlając drogę wszystkich ludzi" - powiedział kard. Achille Silvestrini. Wymienił również postacie dwu czeskich kardynałów: Josefa Berana i Františka Tomaška, a także polskiego prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego oraz chorwackiego arcybiskupa Alojzija Stepinaca i ukraińskiego greckokatolickiego arcybiskupa Josyfa Slipyja - jako symbole cierpień tamtejszych wspólnot kościelnych.
Obecny prymas Węgier - kard. Péter Erdő, rozpoczął starania o beatyfikację kard. Józsefa Mindszentyego.

"Niedziela" 53/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl