Nowi kardynałowie

22 lutego, w święto Katedry św. Piotra, podczas audiencji generalnej Benedykt XVI ogłosił nazwiska 15 nowych kardynałów. Zapowiedział, że 24 marca odbędzie się w Watykanie konsystorz, podczas którego odbiorą oni insygnia kardynalskie. Wśród nominatów jest abp Stanisław Dziwisz - metropolita krakowski.

Ojciec Święty powiedział:
Uroczystość Katedry św. Piotra to dzień szczególnie stosowny do ogłoszenia, że 24 marca odbędzie się konsystorz, na którym dokonam nominacji nowych członków Kolegium Kardynalskiego. Zapowiedź ta szczęśliwie wypada w święto Katedry, ponieważ zadaniem kardynałów jest wspieranie i pomoc następcy św. Piotra w wypełnianiu urzędu apostolskiego, jaki został mu powierzony na służbie Kościołowi. Nieprzypadkowo w starych dokumentach kościelnych papieże określali Kolegium Kardynalskie jako pars corporis nostri (por. F. X. Wernz, Ius Decretalium, II, n. 459). Kardynałowie bowiem stanowią wokół papieża swego rodzaju senat, z którego on korzysta w pełnieniu obowiązków związanych z jego posługą "trwałej i widzialnej zasady i fundamentu jedności i wspólnoty" (por. Lumen gentium, 18). Poprzez kreowanie nowych purpuratów pragnę zatem uzupełnić liczbę 120 członków elektorów Kolegium Kardynalskiego, ustaloną przez czcigodnej pamięci Papieża Pawła VI (por. AAS 65, 1973, s. 163). Oto nazwiska nowych kardynałów:
1) abp William Joseph Levada - prefekt Kongregacji Nauki Wiary;
2) abp Franc Rodé - prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego;
3) abp Agostino Vallini - prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej;
4) abp Jorge Urosa Savino - arcybiskup Caracas (Wenezuela);
5) abp Gaudencio Rosales - arcybiskup Manili (Filipiny);
6) abp Jean-Pierre Ricard - arcybiskup Bordeaux (Francja);
7) abp Antonio Cańizares Llovera - arcybiskup Toledo (Hiszpania);
8) abp Nicholas Cheong Jin-suk - arcybiskup Seulu (Korea Południowa);
9) abp Sean Patrick O'Malley OFM Cap. - arcybiskup Bostonu (USA);
10) abp Stanisław Dziwisz - arcybiskup Krakowa;
11) abp Carlo Caffarra - arcybiskup Bolonii;
12) bp Joseph Zen Zek-kiun SDB - biskup Hongkongu.

Postanowiłem oprócz tego podnieść do godności kardynalskiej trzech duchownych w wieku powyżej osiemdziesięciu lat, ze względu na służbę oddaną przez nich Kościołowi z wzorową wiernością i podziwu godnym oddaniem. Są nimi:
1) abp Andrea Cordero Lanza di Montezemolo - archiprezbiter Bazyliki św. Pawła za Murami;
2) abp Peter Poreku Dery - arcybiskup senior Tamale (Ghana);
3) o. Albert Vanhoye SI - zasłużony rektor Papieskiego Instytutu Biblijnego i sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej.

Zastęp nowych kardynałów doskonale odzwierciedla uniwersalny wymiar Kościoła: pochodzą oni bowiem z różnych stron świata i pełnią rozmaite obowiązki w służbie Ludu Bożego. Proszę Was, byście zanosili w ich intencji specjalną modlitwę do Boga, ażeby obdarzył ich łaskami niezbędnymi dla wielkodusznego pełnienia ich posługi. Jak powiedziałem na wstępie, 24 marca odbędzie się zapowiedziany konsystorz, a dnia następnego - 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, z radością przewodniczyć będę uroczystej koncelebrze z nowymi kardynałami. Na tę uroczystość zaproszę również wszystkich członków Kolegium Kardynalskiego, z którymi zamierzam się też spotkać na refleksji i modlitwie dzień wcześniej - 23 marca.

Benedykt XVI - papież

"Niedziela" 10/2006

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl