Kalendarium Soboru Watykańskiego II

25 stycznia 1959 r. - Jan XXIII ogłasza wolę zwołania Soboru
25 grudnia 1961 r. - formalne zwołanie Soboru
11 października 1962 r. - inauguracja Soboru przez papieża Jana XXIII
11 października - 8 grudnia 1962 r. - I Sesja Soboru
3 czerwca 1963 r. - umiera Jan XXIII
21 czerwca 1963 r. - kardynałowie wybierają Pawła VI
29 września - 4 grudnia 1963 r. - II Sesja Soboru
4 grudnia 1963 r. - powstają pierwsze trzy dokumenty soborowe
14 września - 21 listopada 1964 r. - III Sesja Soboru
14 września - 8 grudnia 1965 r. - IV Sesja Soboru
7 grudnia 1965 r. - ostatnie cztery dokumenty zyskują akceptację Ojców Soborowych
8 grudnia 1965 r. - zamknięcie Soboru Watykańskiego II przez Pawła VI

"Niedziela" 50/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl