O katolikach i muzułmanach na Bałkanach

Traktat z Dayton

Aby doprowadzić do zakończenia wojny, która od 1992 r. toczyła się w Bośni, rząd USA zorganizował w 1995 r. w miasteczku Dayton w stanie Ohio spotkanie przedstawicieli walczących stron. W ten sposób wspólnota międzynarodowa zmusiła strony konfliktu do zawarcia traktatu pokojowego, który następnie został uroczyście podpisany w Paryżu (przeszedł on do historii jako traktat z Dayton). Jego gwarantami mieli być podpisujący go prezydenci: Serbii - Slobodan Milo?ević, Chorwacji - Franjo Tudjman i Bośni - Alija Izetbegović. Na mocy traktatu powstało państwo federalne składające się z dwóch jednostek: federacji chorwacko-muzułmańskiej (bośniackiej), która zajmuje 51% teryterium, oraz tzw. Republiki Serbskiej (49% terytorium). Na straży pokoju stanął międzynarodowy kontyngent wojsk pod dowództwem NATO. Teoretycznie państwu ma przewodzić rząd i parlament, w którym zasiadają przedstawiciele wspólnoty chorwackiej, serbskiej i muzułmańskiej, lecz w praktyce wszystkie decyzje podlegają kontroli Wysokiego Komisarza ONZ; jest nim obecnie Brytyjczyk Paddy Ashdown, którego działalność spotyka się z dużą krytyką.

"Niedziela" 50/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl