Nowi święci Kościoła

Do miłości Jezusa w Eucharystii, dzięki której Kościół będzie coraz bardziej latarnią światła, prawdziwej radości i nadziei oraz znakiem i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego - wezwał 23 października Benedykt XVI podczas Mszy św. na Placu św. Piotra w Watykanie. Ojciec Święty w obecności prawie 100 tys. wiernych z całego świata wyniósł na ołtarze pięciu nowych świętych, wśród nich dwóch Polaków: abp. Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Uroczystość kanonizacji stanowiła jednocześnie zakończenie Roku Eucharystii oraz zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów poświęconego tajemnicy eucharystycznej w życiu i misji Kościoła.
Benedykt XVI scharakteryzował nowych świętych. Po polsku powiedział: "Św. Józef Bilczewski był człowiekiem modlitwy. Msza św., Liturgia Godzin, medytacja, Różaniec i inne praktyki religijne wyznaczały rytm jego dni. Szczególnie wiele czasu poświęcał adoracji eucharystycznej. Również św. Zygmunt Gorazdowski zasłynął swoją pobożnością opartą na sprawowaniu i adoracji Eucharystii. Przeżywanie Ofiary Chrystusa prowadziło go ku chorym, biednym i potrzebującym". Benedykt XVI przybliżył także sylwetki chilijskiego nowego świętego Alberta Hurtado Cruchagi, św. Kajetana Catanoso i św. Feliksa z Nikozji. Papież nawiązał również do Światowego Dnia Misyjnego, obchodzonego 23 października, i jego hasła: Misja: Chleb łamany dla życia świata, oraz wezwał do zaangażowania na rzecz świata sprawiedliwszego i bardziej braterskiego.

"Niedziela" 45/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl