Jak mówić młodym o Ewangelii przez media?

Izabela Matjasik

"Kto tworzy wizję, jaką młodzi mają o rzeczywistości? Media, języki młodzieżowe a przekaz wiary" - pod takim hasłem w Warszawie obradowało ok. 80 biskupów, księży i świeckich z całej Europy. Na spotkanie zorganizowane przez Europejską Komisję Biskupią ds. Mediów przybył także przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu - abp John Patrick Foley.

Abp John P. Foley: - Jan Paweł II miał niezwykły dar bardzo wzruszających symbolicznych działań. Powiedział mi kiedyś, że ich nie planował, wychodziły spontanicznie. Znał wartość symbolicznych gestów i wiedział, że mogą jednoczyć ludzi. Przemawiały one do młodych i musimy teraz umiejętnie wykorzystywać to, czego nauczyliśmy się od Papieża. Symboliczne działania muszą jednak być autentyczne - jakakolwiek sztuczność zniechęci młodzież.
Jan Paweł II miał także dar trafiania do młodych poprzez słowo oraz kreowania medialnych zdarzeń, czego dowodem były Światowe Dni Młodzieży z jego udziałem. Nasz obecny Ojciec Święty Benedykt XVI rozumie i docenia rolę mediów, i zna wpływ, jaki mogą one wywierać na otoczenie.

Przez kilka dni - od 15 do 18 września br. - duchowni i świeccy rozmawiali o roli mediów w głoszeniu Ewangelii dzisiaj oraz w wychowaniu i kształtowaniu postaw młodzieży. "Nie można mówić o nowej ewangelizacji bez mediów" - uważa abp Sławoj Leszek Głódź, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu. Jego zdaniem, duchowni nie mogą widzieć w prasie, telewizji i internecie jedynie "czwartej władzy", ale instrument do przekazywania Słowa. "Trzeba kształcić profesjonalnych dziennikarzy, by kompetentnie przekazywali informacje dotyczące Kościoła i wychowywać młodzież do właściwego ich odbioru" - podkreślił abp Głódź. Zwrócił uwagę, że choć nie brakuje zagrożeń związanych z mass mediami, to jednak są one także nośnikiem wielkiej szansy, bo mają charakter globalny. "Tak jak globalny, powszechny charakter ma Kościół katolicki" - dodał Arcybiskup. Młodzież, a także dzieci spędzają wiele godzin przed telewizorem lub przeglądając strony internetowe, dlatego wielkim zaniedbaniem - zdaniem abp. Głódzia - byłoby niewykorzystywanie mediów do celów wychowawczych i ewangelizacyjnych. "To nie musi być typowo katolicki program w telewizji, w radiu czy katolicka strona internetowa; ważne, żeby w "świeckich" mediach znalazły się chrześcijańskie wartości, byśmy jako chrześcijanie i katolicy byli obecni i mieli coś do powiedzenia" - podkreślił. Zdaniem Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, zorganizowanie tego spotkania w Warszawie jest formą docenienia kontaktów polskiego Kościoła z mediami. W swoim wystąpieniu podczas spotkania rzeczników prasowych Episkopatów Europy abp Głodź przedstawił sytuację mediów katolickich w naszym kraju na tle panoramy mediów publicznych i prywatnych. Zwrócił uwagę na obecność programów katolickich w TVP1 i w I programie Polskiego Radia. Przypomniał, że Msza św. radiowa transmitowana jest od 25 lat dzięki postulatom powstającej wówczas "Solidarności". "Wszystkie ważne wydarzenia kościelne znajdują swoje odzwierciedlenie w publicznych i prywatnych mediach - mówił Arcybiskup. - Szczególnie czas choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II był wielkim sprawdzianem dojrzałości i odpowiedzialności polskich dziennikarzy. Za ich pracę Episkopat dziękował, wyrażając im swoją wdzięczność. Jednocześnie była to okazja do uświadamiania dziennikarzom, że muszą stale się dokształcać, poznawać podstawowe pojęcia, by mówić o wydarzeniach związanych z Kościołem zrozumiałym językiem". Abp Głódź uważa, że konferencja rzeczników prasowych Episkopatów i biskupów odpowiedzialnych za środki przekazu w ramach swych Konferencji uświadamia, że dzisiaj duszpasterze i katecheci powinni mieć świadomość, iż media są potrzebnym instrumentem w nauczaniu i ewangelizacji.
W obradach uczestniczył także abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. "Media są pozytywnym narzędziem przekazu informacji - powiedział do zebranych podczas swojego wystąpienia. - Dostarczają wzorców życiowych starszym i młodszym, stają się punktem odniesienia i szkołą życia" - mówił. Dodał jednak, że trzeba też dostrzegać niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niosą media. "Potrzebne jest krytyczne spojrzenie, niepozbawione jednak otwartości na pozytywne aspekty" - mówił abp Michalik.
W czasie spotkania w Warszawie zapoznano się z doświadczeniami młodych katolików, wykorzystujących środki przekazu, przede wszystkim te elektroniczne. Uczestnicy spotkania, oprócz udziału w sympozjum, mieli także możliwość zwiedzania Warszawy, zapoznania się z pracą Europejskiego Ośrodka Komunikacji Społecznej i Kultury (prowadzonego przez Ojców Jezuitów w Falenicy pod Warszawą), a także wzięli udział w wieczorze bogatym w doznania artystyczne, przygotowanym przez przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu bp. Sławoja L. Głódzia - w podziemiach warszawsko-praskiej katedry św. Floriana.
Na zakończenie przygotowano komunikat końcowy i przesłanie do katolików Europy.

Europejska Komisja Biskupia ds. Mediów (CEEM) jest jednym z ciał istniejących w ramach Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE), w której imieniu śledzi rozwój środków społecznego przekazu w kontekście zadań Kościoła i sprzyja współpracy Konferencji Biskupich w zakresie mediów. Według najnowszego statutu, uchwalonego na poprzednim dorocznym spotkaniu CEEM w Leeds w ub.r., członkowie Komisji działają w 5 grupach regionalnych: anglojęzycznej i skandynawskiej, wschodnio- i środkowoeuropejskiej, niemieckojęzycznej, francuskojęzycznej i śródziemnomorskiej. Co 4 lata CEEM organizuje Kongresy Mediów z udziałem biskupów odpowiedzialnych w swych krajach za ten dział. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w 2002 r. w klasztorze benedyktyńskim w Montserrat (Hiszpania). Przewodniczącym Komisji jest obecnie bp Peter Henrici ze Szwajcarii, a sekretarzem - ks. prał. Peter Fleetwood z Anglii.

KAI

"Niedziela" 41/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl