Kościół katolicki

Chrześcijan Indii, odwołujących się do tradycji św. Tomasza Apostoła, jest ok. 25 mln (2,4% ludności); 8 mln mieszka w miastach, a 16 mln na wsi. Liczba katolików indyjskich sięga prawie 17 mln. Katolicy skupieni są w Kościele obrządku łacińskiego oraz w dwóch Kościołach obrządku wschodniego zjednoczonych z Rzymem: w Kościele syromalabarskim i syromalankarskim. W sumie w Indiach jest 151 archidiecezji i diecezji (120 w Kościele łacińskim, 26 w Kościele syromalabarskim i 5 w syromalankarskim). Księży diecezjalnych jest 14 tys., natomiast do 70 zgromadzeń męskich należy 13,5 tys. księży i 4,3 tys. braci. Sióstr zakonnych jest ok. 90 tys. (w Indiach działa 230 zgromadzeń żeńskich). Kościół łaciński jest najliczniejszy - należy do niego ok. 12 mln katolików. Katolicki Kościół syromalabarski (ryt chaldejski, język liturgiczny - język malajalam używany przez chrześcijan malabarskich) posiada ustrój arcybiskupstwa większego, czyli prawie patriarchatu, ze stolicą Ernakulam-Angamaly (stan Kerala) i ma liczne eparchie również poza stanem Kerala. Wiernych tego obrządku jest ok. 3,6 mln.
Katolicki Kościół syromalankarski (ryt antiocheński, język liturgiczny - język syriacki i malajalam) od tego roku również posiada ustrój arcybiskupstwa większego. W jego skład wchodzi pięć eparchii, a na jego czele stoi metropolita Trivandrum. Wiernych jest ponad 500 tys.

Indie - religie

Wyznawcy hinduizmu - 80,5%
Muzułmanie - 13,4%
Chrześcijanie - 2,4% (katolicy - 1,6%)
Sikhowie - 1,9%
Buddyści - 0,8%
Inne - 1%

"Niedziela" 29/2005

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl