5 grudnia 2004 - Druga Niedziela Adwentu

Dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie

Ks. Józef Kubicki TChr

5 grudnia br., w drugą niedzielę Adwentu, Konferencja Episkopatu Polski organizuje już po raz piąty Dzień Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest zwrócenie oczu i myśli w stronę odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej oraz popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz ewangelizacji Wschodu. Główny akcent w przeżywaniu tego dnia kładziemy na modlitwę, której wyrazem będą Msze św. odprawiane 5 grudnia w parafiach w Polsce i na placówkach polonijnych oraz celebrowana pod przewodnictwem bp. Jacka Jezierskiego Msza św. radiowa o godz. 9.00 z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Na Mszę św. transmitowaną z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o godzinie 7.00 w TVP 1 oraz o godz. 13.00 przez Telewizję Polonia szczególnie zapraszamy osoby starsze, chore, które przez swój krzyż cierpienia i ofiary mogą włączyć się duchowo w dzieło wspierania ewangelizacji Wschodu.
Do triduum modlitewnego zostali zaproszeni alumni wyższych seminariów duchownych oraz zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, których przedstawiciele czynnie angażują się w pracę duszpasterską na terenach wschodnich. Każda parafia w Polsce otrzymała materiały animacyjne, które informują o przeżywanym dniu i zapraszają do włączenia się w modlitwę i zbiórkę pieniężną w celu wsparcia materialnego wszystkich zaangażowanych w pracę katechetyczną i duszpasterską na Wschodzie.
Oprócz wspólnej modlitwy organizujemy wystawę fotograficzną w gmachu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu 64, na temat: Obiekty sakralne na Wschodzie. Wystawa będzie czynna w dniach 1-10 grudnia br. w godzinach od 9.00 do 17.00. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
W programach informacyjnych i telewizyjnych oraz w prasie katolickiej ukażą się artykuły przybliżające pracę kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich pracujących w parafiach Kościoła katolickiego na Wschodzie. Dzień modlitwy za Kościół katolicki na Wschodzie i pomocy materialnej temu Kościołowi będzie ważnym dniem i wydarzeniem dla wielu Polaków. Jedni są emocjonalnie związani z tamtymi terenami, inni wspomagają w różny sposób tych, którzy przyczyniają się do odradzania Kościoła katolickiego na Wschodzie. Specjalny dzień modlitwy w tych intencjach jest wszystkim Polakom bardzo potrzebny.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Polaków zarówno w kraju, jak i poza granicami naszej Ojczyzny, o poparcie inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w swoich środowiskach i modlitwę, a kogo stać - o wsparcie materialne dla naszych sióstr i braci gorliwie zaangażowanych w dzieło ewangelizacji Kościoła katolickiego na Wschodzie.
Z góry dziękujemy za duchowe włączenie się w ten modlitewny dzień i za ofiary złożone na ten cel. Ofiary można wpłacać na podane niżej konta.

Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
Bank Zachodni WBK I O/ Warszawa
nr 89 10901014 0000 0000 0301 4449 (wpłaty w PLN)
nr 67 10901014 0000 0000 0302 1053 (USD)
nr 10 10901014 0000 0000 0315 8267 (EURO)
z dopiskiem: "Kościołowi katolickiemu na Wschodzie - darowizna"

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl