W obronie życia ludzkiego w Unii Europejskiej

Ks. Mariusz Frukacz

Specjalnie dla „Niedzieli” mówi Ana del Pino

W Europie zakończyło się w listopadzie 2013 r. zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Jeden z Nas”. Teraz koordynatorzy tej inicjatywy przygotowują się do publicznego wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Jedną z najważniejszych osób, obok europosła Carla Casiniego, jest Ana del Pino, koordynatorka Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”, pochodząca z Hiszpanii

– Zebranie blisko 2 mln podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Jeden z Nas” jest dopiero pierwszym etapem na długiej drodze obrony życia ludzkiego w Unii Europejskiej. Teraz potrzebna będzie jeszcze większa praca w budowaniu kultury życia – mówi „Niedzieli” Ana del Pino. – Właśnie teraz zaczynamy nowy i bardzo ważny etap w Europie.

– Zaufanie, wiara, ciężka praca i wzajemny szacunek – to wartości, które przyniosły tak piękny owoc w postaci Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”. Na początku było bardzo trudno. Bardzo nam pomógł europoseł Carlo Casini. Oparciem była Elisabetta Pittino z Włoch – kontynuuje del Pino. – Chociaż było wiele trudności, podjęliśmy decyzję, że dla obrony ludzkiego życia i godności każdego człowieka nie wolno nam się poddać.

Przez ostatni rok pracowaliśmy niemal dzień i noc, by zrobić jak najwięcej dla Inicjatywy „Jeden z Nas” i dla kultury życia. Najważniejsze były osobiste relacje z przedstawicielami różnych państw w Europie. Kiedy było bardzo ciężko, siłę czerpałam z Ewangelii. Zrozumiałam, że musimy iść do przodu, działać wspólnie takimi narzędziami, jakimi w danym momencie dysponujemy. Bardzo ważna była, jak to określam, humanizacja naszej pracy, czyli wzajemne zaufanie przy podejmowaniu wszelkich działań – podkreśla Ana del Pino.

– Oczywiście, nasza praca nie skończyła się wraz z zebraniem tak dużej liczby podpisów. Teraz musimy dalej budować solidarność i kulturę życia – wyjaśnia koordynatorka Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”.

Wypowiedź Any del Pino uzyskałem dla „Niedzieli” podczas I Europejskiego Kongresu Ruchów Pro-Life skupionych wokół Inicjatywy „Jeden z Nas”, który odbywał się w dniach 14-17 listopada 2013 r. w Krakowie-Łagiewnikach.

"Niedziela" 48/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl