22 listopada - wspomnienie św. Cecylii

Święto muzyków kościelnych

W Częstochowie w dniach 19-24 listopada trwało 15. Święto Muzyki. Tegoroczna edycja poświęcona była dwóm osobistościom muzycznym związanym z Częstochową: śp. Krzysztofowi Pośpiechowi oraz ks. prof. Kazimierzowi Szymonikowi. Święto Muzyki, organizowane od 15 lat przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, prezentuje dorobek wybitnych postaci związanych z życiem muzycznym Częstochowy i regionu.

Szczególnie ucieszył setki wychowanków śp. prof. Krzysztofa Pośpiecha koncert inauguracyjny 19 listopada w Filharmonii Częstochowskiej, połączony z uroczystością nadania Sali Kameralnej Filharmonii Częstochowskiej imienia Krzysztofa Pośpiecha.

Bohaterem tegorocznej edycji Święta Muzyki był ks. prof. Kazimierz Szymonik - dyrygent, chórmistrz, wieloletni wykładowca i prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jak również Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, od ponad 20 lat związany z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” jako członek Rady Artystyczno-Programowej. Organizatorzy zaplanowali kilka punktów programu Święta Muzyki dedykowanych ks. prof. Szymonikowi.

21 listopada w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze pod przewodnictwem abp. Wacława Depo została odprawiona Msza św. w intencji muzyków kościelnych. Oprawę muzyczną Eucharystii przygotowały częstochowskie chóry. W homilii abp Depo powiedział, że św. Cecylia - patronka muzyków kościelnych - uczy nas zharmonizowania muzyki i śpiewu z życiem. Odniósł się też do ostatnich skandalicznych wydarzeń, które dotknęły sfery kultury, szczególnie prowokacji w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Podczas Apelu Jasnogórskiego ks. prof. Kazimierz Szymonik przypomniał, że liturgia jest bramą do nieba.

Abp Depo przewodniczył też Mszy św. sprawowanej 22 listopada w kościele Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie w intencji ks. prof. Kazimierza Szymonika. Następnie odbył się koncert zespołu „Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti” pod dyrekcją Michała Sławeckiego oraz spotkanie z ks. prof. Szymonikiem.

Finałowy koncert 15. Święta Muzyki miał miejsce 24 listopada w Mstowie w klasztorze Kanoników Regularnych. Łódzka Orkiestra Kameralna PRIMUZ pod dyrekcją Łukasza Błaszczyka wykonała „Cztery Pory Roku” Antonio Vivaldiego oraz „Divertimento D-dur” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

"Niedziela" 48/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl