30. Pielgrzymka Kolejarzy

Największym majątkiem przedsiębiorstwa jest człowiek

W dniach 16-17 listopada odbywała się na Jasnej Górze 30. Jubileuszowa Pielgrzymka Kolejarzy. Centralna Msza św., sprawowana 17 listopada na Szczycie Jasnogórskim, zgromadziła ponad 10 tys. kolejarzy z rodzinami, którzy przyjechali ośmioma pociągami pielgrzymkowymi. Przybyły także delegacje kolejarzy ze Słowacji, Węgier i Białorusi. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Mocni wiarą”. Była dziękczynieniem za decyzję papieża Franciszka o kanonizacji bł. Jana Pawła II oraz za drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Ojczyzny w 1983 r., w związku z 30. rocznicą tego wydarzenia. Sumie przewodniczył bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. – Wy sami jako kolejarze dobrze wiecie, jak ważne jest, aby powierzeni waszej pracy podróżni mieli poczucie bezpieczeństwa – mówił w homilii bp Polak. – Trzeba robić wszystko, by tę rzetelność pracy budować, a niekiedy, niestety, odbudowywać. (...) Trzeba podjąć wspólny wysiłek nad odbudowaniem podstawowego szacunku dla ludzkiej pracy, etosu pracy, szacunku dla człowieka i dla tych, którzy z owocu jego pracy żyją. (…) Bardzo ważne jest podkreślanie, że największym majątkiem przedsiębiorstwa jest człowiek, a prawdziwym kapitałem są ludzie ze sobą współpracujący.

Eucharystię koncelebrowali duszpasterze kolejarzy na czele z krajowym duszpasterzem ks. kan. Eugeniuszem Zarębińskim i moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszardem Marciniakiem. Wystawiono 120 pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniły Zespół i Orkiestra Kolejowa z Siedlec.

"Niedziela" 48/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl