Centralne miejsce dla Chrystusa

Lidia Dudkiewicz

Rok Wiary, zakończony 24 listopada 2013 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, był w dziejach Kościoła katolickiego drugą tego typu inicjatywą papieską. Pierwszy Rok Wiary ogłosił papież Paweł VI w dniach od 29 czerwca 1967 r. do 30 czerwca 1968 r., dla uczczenia 1900. rocznicy męczeństwa świętych Apostołów Piotra i Pawła. Rok Wiary, który ostatnio przeżywaliśmy, rozpoczął Benedykt XVI 11 października 2012 r., w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II i w 20. rocznicę publikacji posoborowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, a zamknął papież Franciszek 24 listopada 2013 r.

Pierwsze w dziejach wystawienie relikwii św. Piotra

Na zakończenie Roku Wiary Ojciec Święty sprawił kolejną niespodziankę. Miało bowiem miejsce wyjątkowe obdarowanie świadków tej uroczystości. Po raz pierwszy w historii zostały wystawione do publicznego kultu relikwie św. Piotra. Wierni mogli oddać im cześć podczas Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem papieża Franciszka na Placu św. Piotra w Rzymie.

Cała uroczystość zakończenia Roku Wiary przebiegała m.in. pod znakiem Syrii, gdzie od ponad dwóch lat toczy się wojna domowa, i Filipin, doświadczonych kataklizmem spowodowanym niedawno przez uderzenie śmiercionośnego tajfunu. Kolekta podczas Mszy św. była zbierana na rzecz ofiar tajfunu. Papież Franciszek, pozdrawiając sprawujących z nim Mszę św. patriarchów i arcybiskupów większych katolickich Kościołów wschodnich, wyraził pragnienie, aby przez znak pokoju, jaki z nimi wymienia, dotrzeć do wszystkich chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej, szczególnie w Syrii, i na całym Bliskim Wschodzie i uzyskać dla nich dar pokoju i zgody.

Z Chrystusem w myśli, słowie i czynie

W homilii papież Franciszek podziękował papieżowi emerytowi Benedyktowi XVI za ogłoszenie Roku Wiary. – Ku niemu biegną obecnie myśli pełne miłości i wdzięczności. Poprzez swą opatrznościową inicjatywę Benedykt XVI dał nam możliwość ponownego odkrycia piękna drogi wiary, rozpoczętej w dniu naszego chrztu, która uczyniła nas dziećmi Bożymi i braćmi w Kościele – powiedział. Wobec wiernych z całego świata Ojciec Święty Franciszek rozważał znaczenie obecności Chrystusa w centrum stworzenia, Ludu Bożego oraz w historii ludzkości i każdego człowieka z osobna. Podkreślił, że „człowiek wierzący, jeśli takim pragnie być, musi uznać i przyjąć w swym życiu centralne miejsce dla Jezusa Chrystusa w myśli, słowie i czynie”. – Każdy z nas ma swoją historię – wyjaśniał. Każdy z nas ma także swoje błędy, swoje grzechy, swoje chwile szczęśliwe i ciemne. Zachęcał do osobistego wypowiedzenia w milczeniu i prosto z serca: „Jezu, wspomnij na mnie, bo chcę stać się dobrym (dobrą), ale nie mam siły, nie potrafię, jestem grzesznikiem!”. – Prośmy Pana, aby o nas pamiętał, mając pewność, że dzięki Jego łasce będziemy mogli uczestniczyć w Jego chwale w Niebie. Idźmy wszyscy tą drogą! – wezwał papież Franciszek.

Radość Ewangelii

Na zakończenie Mszy św. Ojciec Święty przekazał swoją pierwszą adhortację apostolską „Evangelii gaudium” – „Radość Ewangelii”. Stanowi ona podsumowanie zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów nt. nowej ewangelizacji, które odbyło się w Watykanie w październiku 2012 r. Papież wręczył adhortację biskupowi z Łotwy, kapłanowi z Tanzanii, diakonowi stałemu z Australii oraz przedstawicielom nowo bierzmowanych, seminarzystów, rodzin, katechetów, zakonników i zakonnic, młodzieży, członków bractw i ruchów. Dokument z rąk Ojca Świętego w formacie audio otrzymała również niewidoma kobieta, prowadzona przez psa przewodnika. „Evangelii gaudium” papież Franciszek przekazał osobiście przedstawicielom dziennikarzy i środowisk artystycznych. Adhortację otrzymał japoński rzeźbiarz Etsuro Sotoo, nawrócony pod wpływem sztuki genialnego Antonia Gaudíego – teraz Sotoo kontynuuje budowę bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, której nie zdążył dokończyć Gaudí. Z rąk Ojca Świętego dokument przyjęła też Anna Gulak, polska artystka, laureatka Nagrody Papieskich Akademii 2012, której wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II prezentowane były w Watykanie i Weronie.

Przez otwartą bramę wiary

Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, stwierdził w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego, że Benedykt XVI, który otworzył Rok Wiary, oraz papież Franciszek, który go zamknął, pokazują swoim życiem, jak ważne jest trwanie w wierze. – Świadectwo, które daje Franciszek, wskazując na kulturę spotkania, zostanie jeszcze pogłębione przez refleksję i działanie wynikające z adhortacji apostolskiej „Radość Ewangelii” – zauważył. Według niego, papież Franciszek nie tylko nam mówi, że powinniśmy przekroczyć bramę wiary, ale mamy także wyjść na spotkanie innych ludzi. Abp Fisichella wyznał, iż dla niego najmocniejszym wydarzeniem zakończonego Roku Wiary była adoracja eucharystyczna, która zjednoczyła na kolanach cały świat katolicki modlący się w intencji pokoju.

Rok Wiary miał przyczynić się do ożywienia życia chrześcijańskiego i kościelnego, zwłaszcza katolików żyjących w odchodzących od Boga krajach zachodnich. Zagubionym miał dać szansę powrotu do Kościoła, a w wierzących rozbudzić dążenie do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do radosnego wyznawania wiary. Bogaty w łaskę czas szeroko otworzył bramę wiary, abyśmy ubogaceni duchowo mogli radośnie wyjść na dalsze drogi naszego życia, włączając się przez misyjne zaangażowanie w podjęty przez Kościół program nowej ewangelizacji.

"Niedziela" 48/2013

Editor: Tygodnik Katolicki "Niedziela", ul. 3 Maja 12, 42-200 Czestochowa, Polska
Editor-in-chief: Fr Jaroslaw Grabowski • E-mail: redakcja@niedziela.pl